Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

222 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Ondrušového

f 482a

K tomu statku jsou sirotci 2: Mikuláš, Manda.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 72 a polouláním zaplaceným, který jest prodán Mikulášovi Ondrušovému za 40 R, bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 R.
Na vinohradě v Ležhoře Mikuláše bratra jejich posledních vyplacených peněz 33 R 7 ½ gr, placením podle ourody po 4 R až se předních peněz Tomášovi Kujovýmu 46 R 22 ½ gr vyplatí.
Summa statku 73 R 7 ½ gr.
Z toho dluhu jest zaplaceno toto:
Knězi Pavlovi velickýmu 2 R 15 gr.
Janovi Hlúpému na 4 m[ěřice] žita po 20 gr - 2 R 20 gr.
Maryně Hloupých za 6 ½ m[ěřice] po 20 gr – 4 R 10 gr.
Summa dluhův 9 R 15 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhů 63 R 22 ½ gr.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde každému po 31 R 26 gr
1 den 1 víd.
Mikuláš koupil grunt ve 40 R.
A na vinohradě což vyplacených peněz jest 33 R 7 ½ gr.
Summa 73 R 7 ½ gr.
f 482b
Z toho sobě srazil dílu svého 31 R 26 gr 1 den 1 víd a dluhův svrchu psaných po smrti otce svého zaplatil 9 R 15 gr.
Zuostává dopláceti sestře své z vinohradu v Ležhoře, nebo grunt má zaplacený 31 R 26 gr 1 den 1 víd, placení jakž nahoře stojí.

Příjem a vydání:
(neuvedeno)