Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

223 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Matouškového

f 484a

K tomu statku jsou sirotci 2: Zuzanna, Manda a Anna mateř jejich třetí.
Náleží jim spravdlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 99 na Závodí Kateřiny Mikuláše Hlavatého 3 R
15 gr, placením od letha 1608 po 1 R.
Dělíc to na 3 díly, přijde na každého po 1 R 5 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Pavla Thomášového přijato za gr[unt] od Mikuláše Hlavatého 15 gr.
Letha 1609 za purgkmistra Mikuláše Mokrého přijato za grunt od Kateřiny Hlavaté 15 gr.
Z toho dáno Anně mateři 15 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Bednáře za grunt 1 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jana Bednáře za g[runt] 1 R.