Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

224 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Havranového

f 485a

K tomu statku jest jeden sirotek Margkyta kromě Anny, které jest ukázána spravedl[nost] na gruntě 54 v Městečku.
Náleží jí spravedlnosti na gruntě 54 Václava Miklového Martina v Městečku 24 R 10 gr, jíti jí mají od letha 1609 po
2 R.

Příjem a vydání:
Letha 1609 za purgkmistra Mikuláše Mokrého přijato za grunt od Václava Miklového 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu Václava Martina Miklového 1 R.