Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

225 S[irotci] n[ebožtíka] Vácslava Ševčíka

f 486a

K tomu statku sou sirotci 2: Manda, Anna a Markyta macecha jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 98 v Mestečku zaplaceném s půl lánem roli, kterýž jest prodán Mikulášovi Šeptalovýmu za 100 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Pavla Martina Hajanového vyplaceného jest 30 R 15 gr, placením po 2 R až se předních peněz 9 R 15 gr na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana vyplatí.
Vína 1 bečka za 10 R.
Summa všeho statku 140 R 15 gr.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Martinovi Sedláčkovi do Kunovic za obilí 6 R 15 gr.
Mackovi Žákovi na Turou za obilí 11 R.
Kači Martinkovej v městečku Veliké za víno 5 R.
Vaškovi neb[ožtíka] Mikuláše Ševčíkových za službu 1 R.
Janovi Baňařovýmu 15 gr.
Pavlovi Vítovýmu 7 ½ gr.
Janovi Kuchyňkovi 7 ½ gr.
Jiříkovi kováři Zálešákovi 1 R.
Pavlovi Thomášovýmu 13 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka za včely a krávu
13 R.
Lazarovi Židu za skla 18 gr.
Summa všech dluhův 39 R 20 gr.
Sejmouce z summy vrchu psané ty dluhy, zůstává čistého statku 100 R 25 gr.
Dělíc tou summu na 3 díly, přijde na jeden každý díl po
33 R 18 gr 2 den.
f 486b
Mikuláš Šeptalů na díl Anny manželky své ujal grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi a čtvrtou hřebicí, s osetím jarým i ozimým, s vozem, pluhem, s železy, s bránou, pilou velkou 1, kosou travnou, koutnicí a s jiným hospodářstvím v summě 100 R.
Z toho sobě srazil dílu po týž Anně manželce své 33 R 18 gr
2 den a dluhův poplatil, což se jemu taky místo závdanku poráží, totiž 14 R 19 gr.
Učiní toho 48 R 7 gr 2 den.
A tak zůstává za týž grunt dopláceti 51 R 22 gr 5 den, placením od letha 1615 po 4 R. A když se dluhy zaplatí, platiti má po 3 R.
Obilím, včelami, dobytkem a jiným nadbytkem purgmistr a starší všecky 3 nápadníky rovným dílem podělili.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky za 1 bečku vína přijato 10 R.
Od Mikuláše Šeptalového místo závdanku, což dluhův zaplatil, přijato 14 R 19 gr.
Z toho zaplaceny sou dluhy tyto:
Martinovi Sedlákovi do Kunovic 6 R 15 gr.
Mackovi Žákovi na Turou 11 R.
Kači Martinkovej 5 R.
Vaškovi Ševčíkových 1 R.
Janovi Baňařovýmu 15 gr.
Pavlovi Vítovýmu 7 ½ gr.
Janovi Kuchyňkovi 7 ½ gr.
Čejkovi kováři 4 gr.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Šeptala přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Zaplaceno z toho dluhu Zálešákovi 1 R.
Pavlovi Tomášovému dluhu zaplaceno 13 gr.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka zanecháno
17 gr.
f 487a
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Šeptal položil za grunt peněz ročních 2 R.
Ty sou obrácené na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka na dluh za včely.