Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

226 S[irotci] n[ebožtíka] Petra Obujse

f 489a

K tomu statku jest jeden sirotek Martin.
Ten jest zběhlý a spravedlnost jeho obrácena jest na Jeho [Mil]ost Pána.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na vinohradě v Dolní hoře, jakž v registřích horenských na listu 287 zapsáno se nachází, mimo prvnější vybrání 17 R.
Kterýžto vinohrad drží Jan Lukášů a platí za něj podle ourody po 3 R.

[Příjem a vydání:]
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Lukáše přijato za vinoh[rad] ročních peněz 1 R 15 gr.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Lukáše přijato peněz za vinohrad za 2 leta 3 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthové[ho] od Jana Lukášového za vinohrad peněz 1 R 15 gr.
Jsou obrácené k ruce JM Páně.