Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

228 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Hudcového

f 492a

K tomu statku jest sirotků čtvero: Kateřina, Jíra, Mikuláš, Zuzanna a Dorota mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 81 na Závodí 25 R.
Vína letha 1617 utěženého 13 věder za 17 R.
Summa statku 42 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Na Tuří Louku dluhu na pohřeb co vynaloženo a co drobných dloužků našlo se všech 9 R.
Po zaplacení těch dluhův zůstane čistého statku za 33 R.
To dělíc na pět dílů, dostane se každému po 6 R 18 gr.
Jíra sirotek ujímá grunt za 25 R, z toho sobě sráží dílu svého 6 R 18 gr.
Dostane se jemu jiným sirotkům dopláceti 18 R 12 gr, placením ročně po (neuvedeno).

Příjem a vydání:
Za 13 věder vína prodaného přijato 17 R.
Z toho zaplaceno dluhů svrchu psaných 9 R.
Mateřina díl její dáno 2 R 20 gr.
Kateřině do Lipova dáno 2 R 20 gr.
Jírovi, kterýž ty sirotky chová 2 R 20 gr.