Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

229 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Větrového, kterýž umřel okolo letha 1601

f 494a

K tomu statku jest sirotek jeden jménem Adam.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti toto:
Na gruntě 77 na Závodí s 1 čtvrtí roli pustý 42 R.
Na vinohradě v Ležhoře, kterýž drží Vítek Zálešák a Zuzanna Bohunská 26 R.
Summa statku 68 R.
Za ten vinohrad platiti mají:
Vítek Zálešák po 2 R.
A Zuzanna Bohunská po 1 R.

Příjem a vydání:
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Zuzanny Bohunské za 1 polovici vinoh[radu] 4 R.
Od Vítka Zálešáka za druhou polovici 1 R.
Z toho vydáno Adamovi na šaty 3 R.
Ty jest přijal strejc jeho Pavel Větrů.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Mikuláše za 1 polovici vinohrad v Ležhoře na místě Vítka Záleskýho 1 R.
A od Jana n[ebožtíka] Mikuláše Vítového na místě Zuzanny Bohunské za druhou polovici téhož vinohradu 1 R.