Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

230 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kouřila

f 496a

K tomu statku jest sirotků čtvero: Martin, Pavel, Šimon, Zuzanna a Anna mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 39 v Městečku zaplaceného 10 R.
Žita 18 ½ mě[řice] prodané po rozdílných penězích za 13 R 10 gr.
Rži 14 mě[řic] prodaná po 10 gr za 4 R 11 gr.
Více pšenice zůstává za ouřadem 16 mě[řic] za 9 R 15 gr.
Ovsa 6 mě[řic] prodán po 7 ½ gr za 1 R 15 gr.
Včel 6 oulů po 22 ½ gr, ty jsou spáleny od vojáka, za 4 R
15 gr.
Vína 5 věder od leta 1617 prodáno za 6 R 7 ½ gr.
Summa statku 49 R 16 ½ gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Martinovi Vojajkovi půjčených 6 R.
Pavlovi Havlínkovi za víno na dolevky 22 ½ gr.
Janovi Štěpánovému za víno, což n[ebožtík] propil 26 gr
1 den.
Pavlovi Vítovému za víno a maso 6 gr 5 den.
Janovi Baňařovému, což předal v počtu n[ebožtíka] Jana Kouřila 10 gr 3 den.
Písařovi za víno, což n[ebožtík] propil 3 gr.
Od vození 4 mě[řic] žita do Strážnice na trh 4 gr.
Matějovi Přerovskému dluhu za soukno 2 R 12 gr.
Markusovi Židu do Strážnice dluhu 1 R 5 gr.
Na ručnice k obci kupované 12 gr.
Za 6 másů vína po 3 gr do Bzence 27 gr.
Za 6 loket plátna konopného po 4 gr 6 ½ den dvěma sirotkům na košile koupeného 29 gr 4 den.
Od šití těch košelí 3 gr.
Žencům od sečení žita 1 R 15 gr.
Od vození žita 9 gr.
Summa dluhů 16 R 2 gr 2 ½ den, zaplaceny.
Po zaplacení těch dluhů zůstane čistého statku za 33 R
14 gr 1 den.
To dělíc na pět dílů, dostane se každému po 6 R 20 gr
5 ½ den.
Poněvadž těch 6 oulů včel ut s[upr]a na nic převedeno, jsou takové peníze 4 R 15 gr, což se za ně počítalo, z summy statku se snímají a přijde na každý díl škodovati po 27 gr.

f 496b
Příjem a vydání:
Z těch 16 m[ěřic] žita, které za ouřadem zůstávaly, dáno jest Anně mateři s děvčetem sirotkem Zuzannou 6 m[ěřic] žita.
A za 10 m[ěřic] po rozdílných penězích přijato 9 R 11 ½ gr.

Z toho vydáno:
Anně mateři vydáno 8 gr.
Šimkovi za 4 ½ lokte soukna na kabát 1 R 15 gr.
Od šití kabátu 6 gr.