Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

231 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Švehly jinak Lazebníka

f 498a

K tomu statku jest sirotků šestero: Jan, Václav, Margeta, Jíra, Anna, Zuzanna a Kateřina mateř jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 15 v Městečku zaplaceného 87 R 1 gr.
Na gruntě 35 na Závodí k dobírání 21 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Mikuláše Kozuba 26 R.
Na vinohradě v Dolní hoře zaplaceného 14 R 15 gr.
Koně 3, hříbě 1, krávy 2, z kterýchž jest jedna za dluh od n[ebožtíka] povinný na kostel, a sviní 16 kusů.
Vína 5 věder za 12 R.
Summa statku 160 R 16 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Mackovi Žákovi na Starou Tuří za 1 ½ měřice ječmene 1 R
26 gr 2 den.
Po zaplacení dluhu zůstane čistého statku za 158 R 19 gr
5 den.
To dělíc na sedm dílů, dostane se každému po 22 R 19 gr
6 ½ den.
Kateřina, mateř těch sirotků, ujímá ten grunt s koňmi, s jiným dobytkem a s obilím nemláceným, i s těmi 5 vědry vína v summě 92 R.
Z toho sobě poráží dílu svého 22 R 19 gr 6 ½ den, zůstává sirotkům dopláceti 69 R 10 gr ½ den, placením ročně po 3 R.

Příjem a vydání:
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Kateřiny vdovy za ten grunt 2 R.