Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

232 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Zámečníka

f 500a

K tomu statku jest sirotků tré: Pavel, Martin, Mikuláš a Marta mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 115 [v] Měs[tečku] zaplaceného 11 R, pro spuštění gruntu musí se škodovati.
Kráva 1 za 7 R, svinského dobytka 4 za 3 R, kláda olejná se vším příslušenstvím.
Náčení zámečnického, nákovadlí, měch kovářský, rohatina, kleště, kladiva, pilníky, šroufy a jiný nadbytky, což k tomu řemeslu přináleželo, to všecko cožkoli pozůstalo od ouřadu prošacováno s poručení pana ouředníka za 45 R.
Rži zůstalo 10 měřic, prodána za 4 R 10 gr.
Summa statku 49 R 10 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Mikulášovi Trkvovi za včely a 2 ovce 6 R 15 gr.
Macečkovi na Novou Tuří za žito 2 E 7 ½ gr.
Do Kunovic za 1 mě[řici] semence 18 gr.
Činže zadržalého rychtáři do města dáno 28 ½ gr.
Summa dluhů 10 R 9 gr.
Po zaplacení těch dluhů zůstane čistého statku za 39 R
1 gr.
To dělíc na 4 díly, dostane se každému po 9 R 17 gr 1 víd.
To všecko náčení kovářské i s kládou olejnou a s dobytkem, totiž s krávou a sviněmi, jest prodáno Lukášovi Varadíkovi kovářovi, manželu Martinému, podle pošacování za 45 R.
Z toho sobě srazil dílu po Martě manželce své 9 R 17 gr
1 víd, zůstane dopláceti sirotkům 34 R 13 gr 1 víd, placením ročně po 2 R.
Rukojmě za placení Mikuláš Santal a Jan Pikna S.R.S.A Nerozdílnou.

Příjem a vydání:
Za 10 mě[řic] rži po 13 gr – 4 R 10 gr.
Závdanku od Lukáše Varadíka 2 R.
Z toho dáno rychtáři velickému na činž od nebo[žtíka] zadržalou 28 ½ gr.
Mikulášovi Trkvovi na dluh 5 R 11 ½ gr.