Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

234 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Kozuba

f 503a

K tomu statku jest sirotků tré: Zuzanna, Martin, Pavel a Kateřina mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 112 v Městečku vyplacených peněz 44 R 16 gr. Ty jim půjdou, až se nejprve s[irotkům] nebožtíka] Matěje Kozuba předních peněz vyplatí 95 R.
Na půl achteli vinohradu v Dolní hoře, který drží Kateřina vdova posledních peněz 11 R.
Na gruntě 24 v Městečku k dobírání 100 R. Ten grunt drží Jíra Bartoňů.
Koní zápřažných 3 a 1 hříbě, vůz 1 kovaný, pluh, brány, krávy 2, tele 1, svinského dobytka 7, žita v snopech 20 kop, rži v snopech 3 kopy, ovsa v snopech 15 kop, ječmene v snopech 6 kop.
Summa statku 155 R 16 gr.
To dělíc na čtyri díly, dostane se každému po 38 R 26 gr
1 hal.

Kateřina, mateř těch sirotků, ujala grunt tento s půl lánem roli, ze třemi koňmi, 1 hříbětem, s vozem, pluhem, bránou, se 2 krávy, 1 teletem, z svinským dobytkem 7 kusy, ze 20 kopami pšenice v snopech, rži ze 3 kopami, ječmene ze 6 kopami, ovsa z 15 kopami, jakž při témž gruntě v registřích purgkrechtních poznamenáno jest.