Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

235 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Štěpánového

f 504a

Po nebo[žtíku] nezůstalo manželky ani dítek žádných.
Spravedlnosti pak vyhledalo se toto:
Grunt požár s půl lánem roli.
Achtel vinohradu v Dolní hoře pustý.
Achtel vinoh[radu] v Ležhoře pustý.
Žita 7 mě[řic].
Summa statku (neuvedeno).
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Krupovi do Přítrže za obilí 9 R 18 gr.
Anně Lucilce dluhu 2 R 20 gr.
Pavlovi Víthovi dluhu 1 R 15 gr.
Obci dluhu 1 m[ěřice] žita (neuvedeno).
Summa dluhův činí 13 R 23 gr.
Po zaplacení dluhův zůstává čistého statku za (neuvedeno).
f 504b
Příjem a vydání:
Za 5 ½ mě[řice] žita prodané, každou měřici po 7 R, činí na dlouhé minci 38 R 15 gr.
Z toho zaplaceno dluhy svrchu psané 13 R 23 gr.
Obci také ta měřice žita oplacena.
A půjčeno obci půl měřice žita, tu mají oplatiti.