Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

236 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Žádalového

f 505a

Po něm zůstalo sirotkův šestero: Mikuláš, Jan, Zuzanna, Pavel, Lida, Anna a Manda mateř jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 26 v Městečku 63 R 7 ½ gr.
Též na guntě 16 v Městečku pustém 46 R.
Summa všeho statku za 109 R 7 ½ gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Jírovi Janušovému za koně 12 R 15 gr.
Martinovi Baňařovi 1 R 7 gr.
Jozefovi Filipovi půjčených 15 gr.
Macečkovi na Novou Tuří 13 R.
Augustce Polce na Nové Lhoty 3 R.
Summa dluhův 30 R 7 gr.
Po zaplacení dluhův zůstává čistého statku za 79 R 3 ½ den.
To dělíc na sedm dílů, dostane se každému po 11 R 8 gr
4 ½ den.

Podle poručenství nebo[žtíka] Manda, manželka po něm zůstalá, ujala ten grunt se vším příslušenstvím, na kterémž sobě dílu svého 11 R 8 gr 4 ½ den porazila a ostatek dopláceti má ročně po 2 R.