Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

237 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Mokroše

f 506a

Zůstalo po něm sirotkův tré: Pavel, Martin a Jan.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Grunt požár s polouláním.
Čtvrt achtele vinoh[radu] v Dolní hoře zaplacený, který jest prodán Janovi Srnovému bez závdanku za 20 R, placením po
1 R.
Jedna klisna, která jest prodána za 8 R.
Rži 24 ½ mě[řice], počítajíc každou mě[řici] po 6 R, učiní 147 R.
Summa všeho statku činí 175 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Vaňkovi Duných 24 gr.
Sirotku Pavlovi na vychování dáno 4 R 20 gr 1 den.
Martinovi Mlčanovi za dluh dáno 1 R 15 gr.
Pavlovi Radějovskému za dluh 3 R 20 gr.
Filipovi Mokrošovému, strejci neboštíkovému 5 R.
Summa dluhův činí 15 R 9 gr 1 den.
Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 164 R 21 gr
6 den.
To dělíc na tři díly, dostane se na jeden díl po 54 R 24 gr 2 den.
f 506b
Příjem a vydání:
Přijato peněz hotových za klisnu a réž prodanou 155 R.
Z toho zaplaceno dluhův svrchu psaných 15 R 9 gr 1 den.
Ostatek peněz, totiž 139 R 20 gr 6 den, po zaplacení těch 15 R 9 gr 1 den, zůstalých na dlouhé minci odvedl Pavel Víthův od sebe purgkmistru Janovi Baňařových, z nichž on budoucně týmž sirotkům odpovídati povinen bude.
Letha 1628 od purgmistra a starších přijato 4 R.
Ty jsou vydány od učení řemesla krejčovského Pavla, s[irotka] n[ebožtíka] Jakuba Mokroše.