Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

238 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Bartoňce

f 508a

Zůstalo po něm sirotků trý: Jíra, Jan, Mikuláš a Kateřina, matka jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě 24 v Městečku zaplaceného 45 R 14 gr.
Na vinohradě v Dolní hoře, který drží Ondra Maděrových, zaplaceného 18 R.
Na obci velické dluhu za 15 mě[řic] pšenice po 2 R 17 gr
1 den a za 2 m[ěřice] po 2 R 15 gr, též za 1 m[ěřici] rži 2 R jim svěřené, čehož činí v summě 45 R 17 gr 1 den.
Summa všeho statku činí 109 R 1 gr 1 den.
To dělíc na 4 díly, dostane se každému po 27 R 7 gr
5 ½ den.