Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

239 S[irotci] n[božtíka] Pavla Pivky

f 509a

K tomu statku jest sirotkův trý: Anna, Jan, Ondřej a Kateřina macocha čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 7 na Závodí zaplaceného 70 R.
Achtel vinohradu v hoře Ležhoře zaplacený za 40 R, ten drží Kateřina macocha.
Achtel vinoh[radu] v Dolní hoře zaplacený za 40 R, který drží Mikuláš Bukovský.
Summa všeho statku 150 R.
Dělíc to na 4 díly, dostane se na jeden díl po 34 R 15 gr.

______________________________________________________________

Kniha sirotčí obce Velká nad Veličkou, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 367.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, Csc. ve Strážnici, duben 2009.