Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Sirotci ne[božtíka] Matěje Havranového

f 65a

Jest jich trý: Jan, Martin a Kuna.
Jan ten jest ženatý a na gruntě hospodářem zůstává, Martin ten u stejce svého zůstává, Kuna ta jest malá a při bratru svém Janovi se chová.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 51 Jana bratra jejich, též i na achteli vinohradu v Dolní hoře, kderýž tomuž Janovi s tímž gruntem prodán jest, summy 260 R.
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden každej díl po 86 R 20 gr.

Vydání z tej vejš psanej summy:
Item Jan ten sobě díl svůj na gruntě 86 R 20 gr srazil.
A Martinovi bratru svému achtel vinohradu, kterýž s tímž gruntem svým koupený měl, v dílu jeho v 86 R 20 gr oddal.
A tak toliko samej Kuně sestře své dílu jejího dopláceti zůstává 86 R 20 gr. Na to jest jí do letha [15]93 zadržel
15 R.
f 65b
A ostatek od letha 1594 při Vánocích dopláceti má Kuně sestře své 71 R 20 gr, ty má pokládati po 5 R.

Na ty napřed psané zadrželé peníze položil Jan Havranů ku právu u purgmistra Jana Jurkového 1 R.
Letha [15]94 přijato od Jana Havranového za grunth peněz purgkrechtních i za vinohrad do truhlice 5 R.
Těm napřed psaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 11 R 14 gr 1 ½ den, kteréž náležely nebožšt[íka] Mikuláše Havranových Jírovi, sirotku zběhlému. Ty jak jim jíti mají, o tom při tychž sirot[cích] položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Havranového 5 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Havranového 5 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Havranového 5 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Havranového 5 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Havranova za g[runt] 5 R.
Letha 1600 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana Havranových za grunt 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Havranových za grunt 3 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana Havranového za grunt 3 R.

f 66a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana Havranového za g[runt] 4 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Šidláka Srnova přijato od Jana Havranova za g[runt] 4 R.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost těchto sirotkův na dluhu zůstávající 35 R 15 gr.
Ty sou dány obilím Mackovi Mušvicovi z Radějova po manželce jeho na díl její.