Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Sirotci ne[božtíka] Matouše Láníkových

f 71a

Jest jich dvý: Jan a Zuzanna.
Ti jsou oba malí a při Mikulášovi Kovářových ujci jejich zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 59 téhož Mikuláše Kováře, ujce těch sirot[ků] 50 R. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 4 R.
Více co těm sirot[kům] náleží na gruntě Ondry Brvny, to se má při spravování téhož gruntu vyhledati a do těchto rejster zapsati.
To se vyhledalo, že na témž gruntě 80 Ondry Brvny těm sirot[kům] náleží 44 R. Ty se jim pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R 20 gr.
Více jim náleží na vinohradě v Ležhoře, kterýž Matěj Huňků drží, podle zápisu kněh horenských v listu 268 10 R 16 gr. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 3 R.
Více jim náleží na vinohradě Martina Hajana 13 R 24 ½ gr. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
A hotových peněz, kteréž při právě zůstávají 3 R.
Summa všeho statku, což těm napřed psaným sirot[kům] náleží, učiní 121 R 10 ½ gr.
f 71b
Dělíce na dva díly, dostane se na jeden díl po 60 R 20 gr
1 ½ den.
Na to jest jim položeno ku právu, jak vejš dotčeno jest
3 R.

Letha [15]94 přijato od Mikuláše Kovářového za grunth 4 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Téhož letha přijato od Ondry Brvny za grunth peněz purgkrechtních 2 R 20 gr.
Z vinohradu toho roku se nic nekladlo z příčiny té, že se nic neobrodilo.
Od vkladu rejstr dáno Václavovi Letovskému 7 gr 5 den.
A Šimonovi Mozolovu dáno, aby se na ten statek více nenatahoval, po Mandě manželce jeho 2 R. Za to odkázal sirotkům těmto na vinohradě v Ležhoře 8 R 4 gr 2 den. Ty jak jim jíti mají, zápisem knih horenských (list 193) se spravíš.
Letha [15]95 přijato od Mikoláše Kováře za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Téhož letha přijato od Ondry Brvny 4 R.
Letha [15]96 přijato od Mikoláše Kováře za grunth 4 R.
Téhož letha přijato od Ondry Brvny za grunth 4 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Mikoláše Kováře 4 R.
Téhož letha přijato z gruntu Ondry Brvny 4 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Mikuláše Kováře 4 R.
Z toho dáno na díl jeho od hojení Janovi 2 R.
Též přijato od Martina Hajanova za vinohrad 1 R. Nejsou položeny, omylní správa dána.

f 72a
Jakož náleželo Janovi dílu jeho mimo prvnější vyzdvižení summy 58 R 20 gr, ta spravedlnost jest k ruce J.M. Páně jakožto po zběhlým obrácena. Z níž jest na hotově vyzdviženo 30 ½ R, ostatek jíti má od letha [15]99 po 2 R 15 gr.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Mikuláše Kováře za grunt 4 R.
Též přijato od Jana Pivky na místě Matěje Huňky za vinohrad 1 R.
Janovi dáno na díl jeho 5 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše Kováře za grunt 3 R.
Od Jana Pivky přijato na místě Matěje Huňky za vinohrad
1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Mikuláše Kováře za grunt 2 R.
Zuzaně dáno na díl její 6 R.
Janovi dáno z milosti z jiných peněz, kteréž se Pánu po s[irotcích] zběhlých dostaly 2 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše Kováře za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidlákového přijato od Mikuláše Kováře za grunt 3 R.
Od Jana Pivky na místě Martina Hajana za vinohrad přijato
1 R 15 gr.
Zuzaně dáno na díl její 4 R 15 gr.
A odvedeno jemu na gruntě Eliáše Radějovského Brvnovským pustým, kterýž je[mu] prodán, 35 R. Ty sobě vyzdvihovati má Zuzanna aneb Daniel Uhlíř muž její od letha 1604 po 3 R.
Škodováno z dílu jejího na gruntě Eliáše Radějovského prodaným pustým 4 R 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Mikuláše Kováře za g[runt] 4 R.
Ty přijal Daniel Uhlíř na díl Zuzany ženy své.
Od Mikuláše Smrhova za vinohrad na místě Jana Pivky přijato 2 R.
Ty přijal Daniel Uhlířuo[v] na díl Zuzany ženy své.
f 72b
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Mikuláše Kováře za grunt 2 R.
Ty přijal Daniel Uhlířů na díl Zuzany ženy své.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Mikuláše Kováře za grunt 2 R.
Přijal je Daniel Uhlířů do Strážnice.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše Kováře za grunt 2 R.
Přijal je Daniel Uhlířů do Strážnice.