Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Sirotci ne[božtíka] Albrechta Písaře

f 73a

Jest jich dvý: Jiřík a Dorotha.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Ševčíkového 41 R.
Item více jim náleží na vinohradě Martina Kubáčkovýho podle zápisu kněh horenských v listu 191 21 R.
Item více jim náleží za 2 bečky vína prodané 14 R 15 gr.
Item za tele prodané 15 gr.
Summa všeho 77 R.
Z toho se má zaplatiti za dluhy osobám níže psaným toto:
Item do Vrbky Velkej peněz sirotčích, otci těch sirot[ků] půjčených 13 R 4 gr.
Více porůzno dluhuov za obilí, poplatky panské, též i za vína, což týž ne[božtík] otec jejich dlužen zůstal 13 R 9 gr
4 ½ den.
Více se s téhož statku sníti má 6 R 9 gr 3 den, kteréž nebožt[ík] do jiných sirotcích peněz sirot[kům] do měst[ečka] Veliké dlužen zůstal.
Summa všech dluhuov 32 R 23 gr ½ den.
Na tu summu jest ku právu z gruntu Jíry Ševčíka položeno
25 R.
f 73b
Za víno prodané 14 R 15 gr.
Za tele prodané též přijato 15 gr.
Učiní všeho, což ku právu položeno jest 40 R.
Vydání z tej hotovej summy:
Item do Vrbky Velkej zaplaceno, jakž vejš doloženo jest
13 R 47 gr.
Za dluhy drobné, totiž za obilí, vína a poplatky panské podle sečtení dáno 13 R 9 gr 4 ½ den.
Více zaplaceno, co ne[božtík] otec dotčených sirot[ků] mezi jiný sirotčí peníze dlužen zůstal 6 R 9 gr 3 den.
A tak mimo splacení dluhův zůstává čistého statku 44 R 6 gr 6 ½ den.
Dělíc na dva díly, dostane se na jednoho každého po 22 R
3 gr 3 den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě 64 Jíry Ševčíkového 14 R. Ty se jim pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
f 74a
Item na Martinovi Kubáčkovém za vinohrad v Ležhoře 21 R. Ty jak jim jíti mají, knihami horenskými v listu 191 se spravíš.
A při právě hotových býti má 9 R 6 gr 6 ½ den.

Letha [15]94 přijato od Jíry Ševčíkového za grunth 2 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Ty 2 R sou vydány Dorothě na díl její.

Letha [15]95 přijato z gruntu Jíry Ševčíkového 2 R.
Ty sou dány za dluh n[ebožtíka] otce jejich do jinejch peněz sirot[čích].
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Ševčíka 2 R.
Ty sou dány Dorotě na díl její.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jíry Ševčíkového 2 R.
Téhož leta přijato z druhého gruntu Jíry Ševčíkového 2 R.
Ty jsou dány Dorotě na díl její.
Letha [15]98 přijato od Jana Hafrového za grunt 2 R.
Jakož Jírovi náleželo dílu jeho summy 22 R 3 gr 3 den, ta jest spravedlnost na Jeho [Mil]ost Pána jakožto po zběhlým obrácena. Z níž jest na hotově vyzdviženo 2 R a ostatek jíti má k ruce J.M. Páně od letha [15]99 po 1 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Matěje Jana Hafrova za grunt 2 R.
Z toho přijato k ruce J.M. Páně po s[irotku] zběhlý[m] 1 R.
Dorotě dáno na díl její z vyšlé spravedlnosti 10 R 6 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Matěje Hafrového za grunt 2 R.
Ty sou k ruce panské vyzdviženy po s[irotku] zběhlým.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Havrového za grunt 1 R.
Ten jest vydán Dorotě na díl její.
f 74b
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Hafrova za grunt ost[atní] 1 R.
A tak grunt doplacen.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky poraženo vyšlé spravedlnosti, která byla na dluhu za Jeho [Mil]ostí Pánem po Jírovi sirotku zběhlým 12 R 6 gr 6 ½ den.
A tak ten sirotek tu nic nemá.