Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Sirotci ne[božtíka] Matouše Gregorového

f 77a

Jest jedna Kateřina, ta slouží v Miloticích s vůlí Jeho Mi[l]osti Páně.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě 63 Matěje Skaličky 4 R.
A mimo to se tomuž sirotku [ze] statku ne[božtíka] Mikuláše Gregorovýho vyplniti má 3 R, kteréž nebožt[ík] z gruntu Matěje Skaličky k sobě přijal a za ním zůstaly, tak jakž při nápadnících No. 11 Mikoláše Gregorového zapsáno stojí. Ty jsou při právě.
A při právě s téhož gruntu Matěje Skaličky zůstává 3 R.
Více tomuž sirot[ku] náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Kuba Žádalových drží 50 R. Ty se pokládati mají, jakž zápis kněh horenských v listu 113 ukazuje, od letha [15]94 při Vánocích, jak hora ukáže po 4 R.
Více tomuž sirot[ku] náleží kráva jedna, kteráž při Jírovi Silných ujci jejím zůstává, povinen jest je tomuž sirotku takovú krávu, když ji potřebovati bude, dobrou a hodnou vydati. Za to rukojmě Mikuláš Škrobených a Jíra Sučanských RSAN.
f 77b
Letha [15]94 přijato od Matěje Skaličky za grunth 2 R.
A zadržalých též od něho přijato 1 R.
Též přijato od Kuby Žádalového za vinohrad 4 R.
Těch všech 7 R vydány Kateřině napřed psané.
Letha [15]95 přijato z gruntu Matěje Skaličky peněz purgkrecht[ních] ostatních 2 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]96 přijato z vinohradu Kuby Žádalových peněz 2 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]98 přijato od Kuby Žádalového za vinohrad 4 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Kuby Žádalova za vinohrad 4 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova jakož Kuba Žádalů zuostával za vinohrad dopláceti 40 R, ten vinohrad Mikuláš Lazebníků od Kuby Žádalového koupil a dílu sobě po Kateřině manželce své na tom vinohradě srazil, totiž těch
40 R.
A tak Kateřina díl svůj zouplna vyzdvihla.