Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Sirotci ne[božtíka] Matěje Mitáčka

f 4a

Jest jich trý: Jan, Mikuláš, Kateřina a Kače macocha jejich štvrtá.
Jan ten jest ženatý, Mikuláš při témž Janovi s vůlí Jeho [Mil]osti Páně zůstává, Kače ta jsouce malá v ochraně při mateři se zanechává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jakuba Fulneckého, tak jakž zápis kněh purkrechtních ukazuje 22 R. Ta spravedlnost jim jíti má od letha [15]94 při Vánocích po 1 R.
Na kterúžto summu ještě jim nic do letha vejš psaného vyšlého nejni.
Týž těm sirot[kům] náleží na gruntě Jíry Holenkového podle zápisu kněh nových purkrechtních 17 R. Ty jim takto jíti mají: letha 1609 4 R a od letha 1610 pořadně po 3 R.
Více jim náleží na gruntě Matouše Fulneckého 28 R. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích po 2 R pokládati mají.
f 4b
Více na gruntě 44 na Závodí Jana Mitáčkového bratra jeho
50 R. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 1 R.
Více jim náleží za vobilí, krávu a svini jednu prodanou
12 R.
Více jim náleží na půl achteli vinohradě v Dolní hoře, kterýž drží Macek Černých 30 R.
Summa všeho, což těm sirotkuom náleží, učiní 159 R.
Dělíce tu summu na čtyri díly, dostane se každému po 39 R 22 ½ gr.
Na to jest jim ku právu položeno z vinohradu 2 R. A ostatek se s téhož vinohradu od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 3 R.
Více ku právu položeno za obilí, krávu a svini 12 R.

Vydání s tej hotovej summy:
Kateřině, macoše těch sirot[ků], dáno což obilí, krávu a svini přijala 12 R.
A 2 R při právě zůstávají.
f 5a
Letha [15]94 přijato od Jakuba Fulneckého za podsedek do truhlice sirotčí 1 R.
Téhož letha [15]94 přijato od Gregora Jičínského za grunth, na kterýmž Matěj Fulnecký byl 2 R.
Jakož jest měl Matěj Černý za vinohrad svůj napřed položený 30 R po rocích vyplatiti, takové peníze jest sobě na díl Kateřiny manželky své srazil. A tak za ten vinohrad nic povinen není.
Od vkladu do těchto rejstr dáno Václavovi Letovskému 26 gr.
Kateřině mateři dáno na díl její 2 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jakuba Fulneckýho 1 R.
Téhož letha [15]95 přijato z gruntu Jana Mitáčkova 1 R.

Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Mitáčka 1 R.
Dáno Kateřině Mitáčkové na díl její 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Ševčíkova 1 R.
Teho letha přijato od Jana Mitáčka za grunt 1 R.
Ten 1 R dán Kateřině Mitáčkovej na díl její.
Za dluh ne[božtíka] otce těch s[irotků] dáno 3 R, kteréž přijal Jan Sládků, zuostává se jemu ještě 4 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Ševčíka 1 R.
Ten jest vydán Kateřině na díl její.
Více přijato z gruntu Jana Mitáčka 1 R.
Ten jest vydán Janovi Sládkový[mu] za dluh n[ebožtíka] otce jejich.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt 3 R.
Též přijato z gruntu Jana Mitáčka na Závodí 1 R.
Z toho dáno Janovi Sládkovýmu za dluh n[ebožtíka] otce jejich ostatních peněz toho dluhu 3 R.
Kateřině mateři dáno 15 gr.
Janovi též dáno 15 gr.
f 5b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového přijato od Jana Kuchyňky za grunt 3 R.
Z toho vzal Jan na díl svůj 1 R 15 gr.
A Kateřina macocha jejich do Souchova 1 R 15 gr.
Z gruntu Jana Mitáčka přijato purkrechtní 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Kuchyňky za grunt 2 R.
Z toho dáno Janovi 1 R a Kateřině macoše 1 R.
Od Jana Mitáčka za grunt přijato 15 gr.
Mikulášovi dáno na díl jeho na šaty 1 R 15 gr.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Kuchyňky za grunt 1 R 15 gr.
Z toho dáno Janovi 22 ½ gr a Kateřině macoše 22 ½ gr.
Od Jana Mitáčka za grunt přijato 1 R.
Ten jest vydán Mikulášovi na díl jeho.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Mikuláše Pecna za grunt 3 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho ty 3 R.
Od Jana Mitáčka za g[runt] přijato 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Mikuláše Pecna za grunt 1 R.
Přijal jej Jan na díl svůj.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Pavla Kociána za grunt 2 R.
Přijal je Jan na díl svůj.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla Kociána za grunt 2 R.
Přijal je Jan na díl svůj.
Od Jana Mitáčka přijato za grunt 1 R.
Přijal jej Mikuláš na díl svůj.