Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Sirotci ne[božtíka] Pavla Smilové[ho]

f 79a

Jest jich patero: Martin, Jan, Manda, Kateřina, Dorotha a Zuzanna macocha jejich šestá.
Martin a Jan jsou ženatí, Dorota ta jest vdaná, Manda ta při macoši své zůstává a Kateřina ta jest umřela.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Martina Smilovýho bratra jejich 90 R.
Dělíc těch 90 R na šest dílů, dostane se na jednoho každého po 15 R.
Na to jest jim s téhož gruntu od Martina bratra jejich položeno 45 R.

S toho vydáno toto:
Item Zuzanně macoše díl její všecken 15 R.
Item Janovi dáno i po Kateřině zemřelé 19 R. A ještě se jemu dodati má, což na něho po Kateřině, sestře jeho zemřelé, přišlo 20 gr.
Item Dorotě dáno 6 R. Dodati se jí má k doplnění dílu jejího, nemajíce ona v tom nápadu po Kateřině sestře žádné spravedlnosti, protože jest vdaná byla a díl svůj muži svému proženila, ještě 9 R.
Item Martinovi dáno 4 R. A ostatek, což jemu dodati se přišlo na doplnění dílu jeho i po Kateřině zemřelé sestře 15 R 20 gr.
f 79b
Ty jest sobě na gruntě svém srazil.
Item Mandě náleží dílu jejího vyplniti i což po Kateřině, sestře její zemřelé připadlo, neb ona nic na díl svůj nepřijala 19 R 20 gr.
Summa všeho, což se jim na díly jejich dodati má, učiní 29 R 10 gr.
Takových 29 R 10 gr mají na gruntě Martina bratra jejich, povinen jest jim takové peníze od letha [15]94 při Vánocích po 4 R pokládati.

Letha [15]94 přijato od Martina Smilového za grunth 4 R.
Z toho dáno Dorotě na díl 4 R.
Letha [15]95 přijato od Martina Smilového za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 1 R 15 gr a Mandě zanecháno v truhle 2 R 15 gr.
Letha [15]96 přijato od Martina Smilovýho 4 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 2 R.
Letha [15]97 přijato od Martina Smilového za grunth 4 R.
Z toho dáno Dorotě ostatních peněz 1 ½ R.
Letha [15]98 přijato od Martina Smilových za grunt 2 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt od Martina Smilových 2 R.

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina Smilového za grunt 1 R.
f 80a
Manda zemřela a spravedlnosti po sobě zanechala 19 R 20 gr. Ta připadla na Jana a Martina bratry její, přijde každý[mu] po 9 R 25 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového dáno Janovi a Martinovi hotových peněz, kteréž Mandě zemřelé náleží 13 R.
A Martin majíc ještě za grunt dopláceti 8 R 10 gr, ty jest sobě na gruntě porazil.
A tak ti sirotci žádné spravedlnosti již nemají.