Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Nápadníci po ne[božtíku] Jírovi Janulkovi

f 81a

Jest jich ještě mimo ty, kteréž již díly své od práva vyzdvihli, šest, totiž Pavel, Jan, Martin, Mikuláš, Mathouš a Zuzanna.
Ti nápadníci všickni za hory odešli a své vůle tam užívají.
Vyhledalo se jim všem společně spravedlnosti vyšlé, kteráž jim při právě zůstává 11 R 10 gr 1 den.
Více se jim vyhledalo na gruntě 68 Mikuláše Kaše 11 R. Na to jest jim zadržal 9 R a ostatní 2 R mají se jim položiti letha [15]94 při Vánocích.

Letha [15]94 přijato od Mikoláše Kaše za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 3 R.
Od vkladu rejstr dáno Václavovi Letovskému 3 gr 1 den.
Jakož jest těm napřed psaným spravedlnosti náleželo nápadníkům všem 22 R 10 gr 1 den, ta jest s příčiny té, že se tíž nápadníci k rejstrům nestavěli a své vůle užívali, na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. A již jest od Jeho Mi[l]osti všecka odvedena.
Letha [15]95 přijato z gruntu Mikoláše Kaše 3 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Kaše 1 ½ R.
Letha 1598 přijato od Mikuláše Kaše za grunt 1 R.
K ruce Jeho Mi[l]osti Páně po s[irotcích] zběhlých vyzdviženo jest a dány do míšených s[irotčích] peněz 5 ½ R.
f 81b
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Mikuláše Kaše za grunt 1 R.
Ty sou vydány do míšených peněz sirotčích po nápad[nících] napřed psaných zběhlých.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákova přijato od Mikuláše Kaše za grunt ut s[upra] 15 gr.
Těch 15 gr jsou k ruce panské vyzdviženy po sirotcích zběhlých, jakž ut s[upr]a popsáno.
Letha 1601 a 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše Kaše za g[runt] 1 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.