Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Sirotci ne[božtíka] Jíry Pastejře

f 82a

Jest jich dvý: Barbora a Markéta, ty obě při otčímovi svém zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 74 Martina Kubáčkového 19 R 10 gr.
Dělíc na dva díly, dostane se na jednoho po 9 R 20 gr.
Na to jest jim ku právu položeno od Martina otčíma jejich za grunth 6 R.
A zadržal jim dvojí peníze 4 R, ostatek jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Těm sirotkům spravedlnost teprva od letha [15]95 má jíti po 2 R. Za jakou příčinou placení se prodlilo, knihami purkrechtními při gruntě vejš psaném se spravíš.

Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Kubáčkového 2 R.
Letha [15]97 přijato od Martina Kubáčkového za grunth 1 R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Martina Kubáčkového 1 R.
Letha [l5]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka přijato za grunt od Martina Kubáčka 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina Kubáčka za grunt 15 gr.
f 82b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Martina Kubáčka za grunt 1 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Martina Kubáčka za g[runt] 1 R.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost těchto sirotkův na dluhu zůstávající 15 R 15 gr.
Ty sou dány obilím Ondrovi Prakšickýmu na díl Markyty manželky jeho.