Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Sirotci ne[božtíka] Jana Kociána

f 86a

Jest jich ještě mimo ty, kteří jsou zemřeli, dvý: Jan, Pavel a Barbora mateř jejich třetí.
Jan ten jest na zámku drábem a Pavel ten j[es]t ve dvoře panským velickým při volích sloužil a roznemohši se nemocný při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti mimo to, což prve od práva vyzdvihli, jednomu každému z nich ještě toto:
Item Barboře mateři 2 R 11 gr 3 den.
Item Janovi 8 R 3 gr 6 ½ den.
Item Pavlovi náleží, neb on na díl svůj nic nepřijal 12 R
11 gr 3 den.
Summa všeho, což se jim dodati má 22 R 25 gr 6 ½ den.
Na to mají na gruntě Eliáše Radijovského 1 R.
A při právě ostatek té summy na hotově zůstává 21 R 25 gr
6 ½ den.

Letha [15]94 přijato od Eliáše Radějovského za grunth 1 R.
Ten jest složen do truhlice sirotčí.
Ten 1 R vydán Janovi napřed psanému na díl jeho.
Ten Pavel napřed psaný měl spravedlnosti své 12 R 11 gr
3 den, ty na Jeho Mi[l]ost Pána jakožto odběžné připadly a již od Jeho Mi[l]osti Pána vyzdviženy jsou.
f 86b
Letha [15]97 přijato z tý vyšlé spravedlnosti 4 R.
Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.
Letha [15]98 Janovi dáno z vyšlé spravedlnosti na díl jeho 2 R.
Letha 1600 v pátek před nedělí Květnou dáno z poručení J.M. Paní Barboře mateři na díl její z vyšlé spravedlnosti 2 R.
Též jí vydáno ostatek dílu jejího z vyšlých peněz i po Janovi synu jejím zabitý[m] 1 R 15 gr.
A Janovi Syslovi dáno za dluh téhož Jana 1 R.
A tak matka ani ti sirotci ut s[upr]a tu žádné spravedlnosti nemají.