Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Sirotek ne[božtíka] Jana Láníkové[ho]

f 87a

Jest jeden Matyáš, ten slouží s povolením vrchnosti u Janoše fojta vrbeckýho.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Ondry Brvny 22 R. Ty se jemu od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po
1 R 10 gr.
Více jemu náleží na vinohradě v Ležhoře, kterýž Martin Hajanů drží 12 R 16 gr 1 ½ den. Ty jemu jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 1 R.
A při právě jemu hotových zůstává 1 R 4 gr.

Letha [15]94 přijato od Ondry Brvny za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 1 R 10 gr.
Letha [15]98 přijato od Martina Hajana za vinohrad 1 R. Ty položil Jan Pivků na místě jeho.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Hajanů za vinohrad 15 gr.
Ten vinohrad jest pustý.