Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Sirotci ne[božtíka] Václava Lacka

f 88a

Jest jich kromě Zuzanny, kteráž již díl svůj zouplna vyzdvihla, ještě dvý: Anka, Kunhuta a Mahda mateř jejich třetí.
Anka ta slouží s vůlí vrchnosti v Strážnici, Kunhuta ta jest malá a při strejci svým v Novém Městě zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich toto:
Item Mandě, mateři těch sirot[ků], ještě náleží mimo to, což prve od práva vyzdvihla [a] na gruntě a vinohradě svém prodělala 5 R 29 gr.
Ance náleží mimo, což na díl její se dostalo 20 R 5 gr
6 den.
Item Kunhutě též náleží, což na díl svůj jí podle rozdílu se dostalo 20 R 5 gr 6 den.
Summa všeho, což se jim dodati má 46 R 10 gr 5 den.
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě 82 Jíry Zuzanovýho 19 R 15 gr. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 R.
Item na vinohradě v Dolní hoře, kderýž Jan Blahů drží, podle kněh horenských v listu 235 26 R. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 2 R.
A při právě hotových býti má 25 gr 5 den.
f 88b
Letha [15]94 přijato od Jíry Zuzanových za grunth 3 R.
Téhož letha přijato od Jana Blahových za vinohrad 1 R.
Od rejstr Václavovi Letovskému dáno 7 ½ gr.
A za dluh nebož[tíka] otce těch s[irotků] dáno 2 R.
Letha 1595 přijato z gruntu Jíry Zuzaniného 3 R.
Dáno Mandě mateři na díl její 1 R 15 gr.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Zuza[ni]ného 3 R.
Dáno Ance na díl její na kožich 2 R.
Mandě mateři též dáno 1 R.
Letha [15]97 přijato od Jíry Zuzaniného za grunth 3 R.
Téhož leta vydáno Mandě, mateři těch sirotků, ostatního dílu jejího 2 R 6 ½ gr.
A tak tu táž Manda více nic nemá.
Letha [15]98 přijato z gruntu od Jíry Zuzaniného 3 R.
Anně dáno na díl její k svadbě 2 R.
Též přijato od Jana Blahového za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Anně na díl její 1 R.
Téhož leta dáno Anně na díl její 3 R.
A Kuně též dáno na její díl 1 R 8 ½ gr.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jíry Zuzaniného za grunt 3 R.
Též přijato od Jana Blahového za vinohrad 2 R.
Anně dáno z dílu jejího 5 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jíry Zuzaniného za grunth ostatních peněz 1 R 15 gr.

Od Jana Blahových přijato za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán Anně na díl její peněz 1 R 15 gr.
Anně dáno na díl její z hotových p[eněz] (neuvedeno).
A jakož jí ještě dovzíti náleželo 3 R 26 gr, ty jest pustila Kuně sestře své. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
f 89a
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana Blahového za vinohrad 1 R 9 gr.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře vyhledalo se v registřích horenských velicských, že jest za tento vinoh[rad] při rejstřích horenských placeno bývalo a komu se peníze vydávaly, to poznamenáno jest.