Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Sirotci ne[božtíka] Martina Škutle

f 91a

Jest jich trý: Mikuláš, Jíra a Anka.
Mikuláš ten jest na gruntě, Jíra umřel, Anka ta slouží s vůlí vrchnosti u Hleděného v Strážnici.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 91 Martina Rosovýho 45 R. Ty jim jíti mají od letha [15]93 při Vánocích po 5 R.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Mikuláš bratr jejich drží 40 R.
Více jim náleží za žito, kteréž týž Mikuláš bratr jejich k sobě přijal 10 R 25 gr.
Více za žito Vávrovi Drahotuskýmu prodané za 11 měř[ic] 4 R 1 gr.
Více jim náleží na gruntě po nebožt[íku] Jírovi bratru jejich zůstalý podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 59 45 R. Na kterýmžto gruntu Mikuláš z těch sirot[ků] zůstává.
Summa všeho, což Mikulášovi a Ance náleží, učiní 144 R 26 gr.
Dělíc na dva díly, dostane se jim na díl po 72 R 13 gr.
Mikuláš ten sobě díl svůj na vinohradě a co obilí k sobě přijal, též i na gruntě své[m], kterýž po Jírovi bratru svém ujal, srazil 72 R 13 gr.
A tak samej Ance na gruntě 91 Martina Rosovejho těch 45 R náleží, kteréž se jí od letha [15]93 při Vánocích pokládati mají po 5 R.
f 91b
A na Vávrovi Drahotouským za obilí 7 R 1 gr. Ty jsou vyšlé a za ním zadrželé zůstávají.
A na gruntě Mikuláše bratra jejího též jí samej náleží 23 R 12 gr. Ty se jí pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
A tak se tej Ance summa její 72 R 13 gr zouplna nachází.

Letha [15]94 přijato od Martina Rosového peněz ročních za grunth 5 R.
Ty složeny do truhlice sirotčí.
Téhož letha [15]94 přijato od Mikuláše Škutlového za grunth peněz purgrechtních 2 R.
Více přijato od Vávry Drahotušského za žito 4 R 1 gr.
Ty jsou dány Ance na díl její.
Z toho vydáno Václavovi Letovskému 15 gr.
Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Rosového 5 R.
Též přijato od Mikuláše Škutlového za grunth 2 R.
Dáno Ance sirotku na díl její na ukoupení kožichu a šatův choděcích 13 R 15 gr.
Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Rosovýho 5 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Škutlů 2 R.
Letha [15]97 přijato od Martina Rosovýho za grunth 5 R.

Téhož letha přijato od Mikoláše Škutle za grunth 2 R.
Letha [15]98 přijato od Martina Rosového za grunt 5 R.
Též od Mikuláše Škutle přijato za grunt 2 R.
f 92a
Letha [l5]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka přijato za grunt od Martina Rosového 4 R.
Též přijato od Mikuláše Škutle za grunt 2 R.
Ance vydáno z hotových peněz na její díl k svadbě 26 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákova přijato od Martina Rosy za grunt 3 R.
Od Mikuláše Škutle přijato za grunt 1 R.
Anně vydáno na díl její z hotových peněz 4 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Martina Rosy za grunt 2 R.
Ty sou vydány Anně na díl její.
Od Mikuláše Škutle za grunt přijato 3 R.
Ty přijala Anna na díl svůj.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Martina Rosy za grunt 2 R.
Od Mikuláše Škutle přijato za g[runt] 1 R.
Anně dáno na díl její 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Martina Rosy za grunt 4 R.
Ty sou vydány Anně na díl její.
Od Mikuláše Škutle za grunt přijato 2 R.
Ty přijala Anna na díl svůj
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Martina Rosy za grunt 4 R.
Od Mikuláše Škutle přijato za grunt 2 R.
Anně dáno na díl její 6 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Řepů položil za grunt 1 R.
Ten jest vydán nápadníkům po Anně zemřelé, totiž Vaňkovi Duných a na sirotky Jana Duných.