Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Sirotek ne[božtíka] Mikuláše Jakšové[ho]

f 94a

Jest jeden Mikuláš, ten u Vaňka Jakšové[ho] v opatrování zůstává.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na vinohradě v Ležhoře, kterejž Mikuláš Vaňka Janových drží, podle zápisu kněh horenských v listu 224 22 R. Ty se jemu od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 2 R.
Více tomuž sirot[ku] náleží kráva jedna, kteráž při Vaňkovi Jakšovém zůstává, povinen bude túž krávu tomu sirot[ku] vydati, když ji potřebovati bude.
Více tomuž sirot[ku] náleží na vinohradě v Dolní hoře Jana Zdeňkového 6 R. Ty jsou vyšlé a za tímž Janem Zdeňkem zadržalé zůstávají.

Letha [15]94 přijato od Jana Zdeňkových z vinohradu 1 R.
Od vkladu těchto rejstr vydáno Václavovi písaři 4 gr.
Letha [15]96 přijato od Jana Zdeňkového za vinohrad 15 gr.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Jana Zdeňka 15 gr.
Letha [15]98 přijato od Jana Zdeňka za vinohrad 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana Zdeňkova za vinohrad 1 R.
NB. Mikuláš přijal na díl svůj na vinohradě Mikuláše Vaňka Janových na díl svůj 22 R, kteréž sobě z něho vyzdvihovati má.
A hotových peněz na díl jeho vydáno 3 R 11 gr.
f 94b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana Zdeňkova za vinohrad ostatních 2 R.
A tak vinohrad doplatil.
Ty 2 R dány jsou na dluh n[ebožtíka] otce těchto sirotků, který se z regimenu našel, do peněz sirotčích míšenejch.