Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Sirotek ne[božtíka] Janka Baďourového

f 95a

Jest jedna Anka, ta jest malá a při Martinovi Stravovým ujci svém zůstává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na vinohradě v Ležhoře, kterýž Martin Stravů drží, podle zápisu kněh horenských v listu 274 40 R. Ty se pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Více na druhém vinohradě náleží v Dolní hoře, kterýž Jan Vachúnů drží, podle zápisu kněh horenských v listu 89 42 R
15 gr. Ty se jí od letha 1594 při Vánocích pokládati mají po
2 R.
Více tomuž sirotku náleží na třetím vinohradě v novosadích nad Dolní horou, kterýž Matouš Mikuláše Sučanských drží, podle zápisu kněh horenských v listu 89 8 R. Na to jest Matouš vejš psaný letha [15]93 zadržel 1 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 1 R.
Více co tomuž sirot[ku] náleží za víno prodané 4 R 13 gr. Ty jsou vydané za dluhy ne[božtíka] otce tohož sirotka.
Více tomuž sirot[ku] náleží na gruntě Vaňka Martina Duných 12 R. Ty se jí pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 1 R. f 95b
Summa všeho, což vejš psanému sirot[ku] náleží, učiní 102 R 15 gr.
Z toho se dluhy zaplatiti mají mimo předešlejší zaplacení, jakž napřed dotčeno jest, ještě toto:
Item Vaňkovi Jakšovu za žito 2 R.
Item Janovi Jurkovu za střevíce 5 gr 1 den.
Item knězi Jiříkovi za skopné 1 R.
Item Janošovi do Vrbky za žito 1 R.

Letha [15]94 položil Vaněk Martina Duných za grunth 1 R.
Více přijato zadržalých 1 R.
Ty 2 R dány za dluh Vaňkovi Jakšovu.
Tohož letha [15]94 přijato od Jana Vachouně za vinohrad do truhlice 1 R.
A z jinejch vinohradů nic položeno není, neb se nic neurodilo.
Letha [15]96 přijato od Martina Louckýho za grunth peněz
2 R.
Ty sou vydány za dluhy n[ebožtíka] otce jejich za platy panské zadržalé.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Jana Vachúňovýho 1 R.
Ten jest dán za dluhy neboštíka otce jejich Vaňkovi Jakšovému.
Letha [15]98 přijato z vinohradu Jana Vachúňova 1 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Vachúňového za vinohrad 2 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka přijato od Jana Vachúňova za vinohrad 1 R.

f 96a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Jana Vachúňového za vinoh[rad] 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana Vachúňového za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán k[nězi] Jiříkovi dluhu za skopné.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana Vachúňového za vinohrad 1 R.
Letha 1615 za purgkmistra Janka Baňaře přijato od Jana Vachúňového za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R.
Ten 1 R položil Jura Janků na místě Jana Vachúňového, držitel tohoto vinoh[radu].
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře ten vinohrad v Ležhoře, který míval Martin Stravů a neplatil za něj nic, jest prodán Pavlovi Fojtovému do Kuželového za 40 R.
Leta svrchu psaného Pavel Fojtů položil za ten vinoh[rad]
1 R.
Ten jest obrácen k ruce JM Páně.