Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Sirotci ne[božtíka] Vaňka Ďatlového

f 8a

Jest jich trý: Eliáš, Martin, Jan, ti při Matějovi Kozubovi otčímu svém a mateři zůstávají, a Zuzanna mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matěje Kozuba očíma jejich, tak jak zápis knih purkrechtních v sobě šíře obsahuje, na každý díl po 23 R 2 ½ gr, totiž summy 92 R 10 gr.
Ta spravedlnost jim jíti má takto: letha [15]94 při Vánocích 3 R 10 gr a od letha [15]95 při témž čase pořadně po 4 R.
Na to jim ještě nic vyšlého nejni, neb se dluhové po ne[božtíku] otci jejich platili.
O jiné spravedlnosti jejich žádné se neví.
Letha [15]94 přijato od Matěje Kozuba za grunth peněz purgkrechtní[ch] 3 R 10 gr.
Z toho dáno za dluh Janošovi Tvrdoňovi 10 gr.
A do truhlice vloženo 3 R.
Více dáno za dluh nebožt[íka] otce těch sirotkuov Mezní mlynářce 15 gr.
Od vkladu do rejstr dáno Václavovi Letovskému 25 gr.
Letha [15]95 přijato z gruntu Matěje Kozuba 4 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Matěje Kozuba 4 R.
Dáno Zuzaně mateři na díl její 3 R.
Letha [15]97 přijato od Tomáše Kujového za grunth 4 R.
f 8b
Letha [15]97 dáno mateři těch sirotků 2 ½ R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Tomáše Kujového 4 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Macka Zámečníka za grunt 4 R.
Ty sou vydány Zuzaně mateři na díl její.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka přijato od Macka Zámečníka za grunt 4 R.
Zuzaně mateři dáno na díl její hotových 6 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Macka Zámečníka 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Martina Humpoleckýho za g[runt] 2 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Martina Humpoleckýho za grunt 4 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Ondry Byčanského za g[runt] 4 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky Eliáš a Jan pustili na podsedku Martina Zálešáka, že pustý byl a žádný jeho ujíti nechtěl, každý z dílu svého po 8 R, totiž 16 R.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 7 R 17 ½ gr.
Ty sou dány obilím Eliášovi.
Leta Páně 1617 za purgmistra Jana Baňaře od Martina Zálešáka za grunt dvojích peněz přijato 4 R.
Dáno z nich Janovi 2 R a Eliášovi též dáno 2 R.