Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Sirotek n[ebožtíka] Jana Vrabce

f 98a

Jest jedna Anka a Kuna mateř její druhá.
Ta Anka při otčímovi svém Martinovi Zvedinosovi zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě v Slavkovskej hoře na Lipovsku, kterýž Martin Zvedinosů koupil 50 R. Z toho předně náleží Ance 13 R 15 gr z příčiny tej, že jí takových
13 R 15 gr na gruntě téhož Martina Zvedinosa náležely. Ten Martin Zvedinos těch 13 R 15 gr na tom gruntě proděla a potom jí na tomž vinohradě předně ty peníze odkázal. Takové peníze se předně Ance od letha [15]94 při Vánocích po 4 R vyplniti mají.
A tak Ance a Kuně mimo těch 13 R 15 gr ještě náležeti bude na témž vinohradě 36 R 15 gr.
Dělíc na 2 díly, dostane se na jeden díl po 18 R 7 ½ gr.
Ty jim společně jíti mají, když se nejprve Ance summa její předně náležitá vyplní též po 4 R.

Letha [15]94 přijato od Matěje Moškorova za vinohrad 4 R.
Ty jsou dány Martinovi Zvedinosovi na díl Kuny ženy jeho, nebo ta Kuna umřela a on sirotka malého při sobě opatruje, za tou příčinou jemu předně ty peníze propuštěny.
A letha [15]93 též přijal od téhož Matěje Moškorova 2 R.
Ty též vzal Martin Zvedinosů na díl svůj.
A tak již nemá nic z té spravedlnosti bráti, až se sirotku předně 19 R 15 gr vyplní.
f 98b
Letha [15]94 při posudku v Lipově vyhledalo se, že Martin Zvedinosů mimo předešlé vybrání vyzdvihl podle zápisu knih lipovských horenských závdanku za vinohrad svrchu psaný 5 R, kteréž byl povinen zase navrátiti. Však nemajíc jich odkud vzíti, pustil jest sirotku vejš psanému všecko, což tu měl a již tu nic nemá.
A tak tejž Ance náleží z toho vinohradu 39 R. Ty se jí od letha [15]95 při Vánocích po 4 R klásti mají.
Letha [15]96 přijato od Macka Moškorovýho na místě Zvedinosa za vinohrad 4 R.
Dáno Ance na vychování a na šatky 2 R.
Letha 1600 a 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Martina Kubíčkova za vinohrad dvojích peněz 5 R.