Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Sirotek ne[božtíka] Daniele Mhúrka

f 101a

Jest jedna Kuna.
Ta jest z dětinství od ujce svého Pavla Brikcového do Čachtic vzata a při něm se přechovává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na vinohradě Jana Vachúna v Dolní hoře v listu 89 27 R 15 gr. Ty se jí pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Více tomuž sirot[ku] náleží na gruntě 19 na Závodích Vaňka Martina Duných 15 R. Ty se jí pokládati mají od letha [15]93 při Vánocích po 1 R. A když sirotci ne[božtíka] Jana Baďoura svou spravedlnost vyzdvihnou, tehdy vejš psanému sirotku se pokládati bude po 2 R.
Summa všeho, což tomu sirot[ku] náleží, učiní 42 R 15 gr.

Letha [15]94 přijato do truhlice od Vaňka Duných za grunth 1 R.
Z vinohradu nic položeno není, neb žádného vína neubral.
Od vkladu těchto rejstr dáno Václavovi písaři 7 gr 6 den.
Letha 1598 přijato za vinohrad od Jana Vachúňového 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Bartoně Louckého za grunt 1 R.
A prve položeno od letha [15]95 až do letha ut s[upr]a, jakž se z register purkrechtních našlo, za grunt a tuto zapsány nebyly 6 R.
Zůstávají v truhlici sirotčí.
f 101b
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry Štěrby za grunt 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry Štěrby za grunt 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Štěrby za grunt 1 R.
NB. K ruce Jeho [Mil]osti Páně přijat ten 1 R jakožto po sirotku zběhlým. A což na dluhu za Jeho [Mi]ost Pánem bylo
11 R 22 gr 1 den, ty sou z dluhu panského poraženy.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Štěrby za grunt trojích peněz 6 R.
Přijaty sou k ruce panské po s[irotku] zběhl[ém].
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Štěrby přijato 2 R.
Ty jsou přijaty k ruce panské po sirotcích zběhlých.