Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Sirotek ne[božtíka] Vaňka Blahových

f 102a

Jest jedna Anka, ta slouží s povolením vrchnosti v Strážnici.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na vinohradě Jana Ličky Macigalového a Šimka Kujového v Ležhoře i s tím, což jest jí Kateřina sestra její dílu svého dobrovolně pustila 18 R 20 gr. Ty jak jí jíti mají, knihami horenskými v listu 204 se spravíš.
Z těch 18 R 20 gr vejš psaných se snímá, co ne[božtík] otec toho sirotka nápadníkům z statku ne[božtíka] Vaška Ševce podle kněh starých sirotčích v listu 143 za pivo dlužen zůstal 2 R.
A tak tomu sirot[ku] nezůstává toliko 16 R 20 gr.