Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Nápadníci po n[ebožtíku] Janovi Halíkovi

f 103a

Jest jich kromě Jíry bratra jejich, kterýž svůj díl na gruntě svém sobě srazil, ještě Martin a Matěj.
Vyhledalo se jim spravedlnosti oběma spolu mimo to, což prve na díly své jeden každý z nich na vinohradech přijali, ještě toto:
Item na gruntě Jíry bratra jejich 76 R 20 gr.
A na vinohradě Janovi Měsíčkovi prodaném podle zápisu kněh horenských v listu 246 40 R.
Ta summa jim takto od letha [15]94 při Vánocích jíti má:
Z gruntu Jíry bratra jejich po 8 R.
A z vinohradu po 4 R.
Více těm nápadníkům vejš psaným spolu z Jírou bratrem jejich náleží v statku ne[božtíka] Vaška Ševce po n[ebožce] Zuzaně mateři jejich, čímž se všickni tři zděliti mají 17 R
1 gr 1 ½ den. Ty jak se jim vyplniti mají, zápisem těch nápadníků Ševcových se šířejí spraviti moci budeš.
f 103b
Letha [15]94 přijato od Martina Halíkovýho za grunth peněz purgkrechtních 8 R.
Sou do truhlice sirotčí odvedeny.
Téhož letha [15]94 přijato od Jana Měsíčka z vinohradu 2 R.
Ty Martin a Macek na díly své přijali 10 R.
Od vkladu těchto rejster dáno Václavovi písaři 11 gr 3 den.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jíry Halíka 8 R.
Z toho do statku n[ebožtíka] Bartoše Meznýho mlynáře dáno za dluh 7 R.
Vydáno Martinovi na díl jeho 4 R.
Letha [15]96 přijato z grunthu Jíry Halíka peněz 8 R.
Ty sou vydány Martinovi a Mackovi.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jíry Halíka 8 R.
Ty sou dány Martinovi a Mackovi.
Více dáno Mackovi 4 R 18 gr 4 den.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka našlo se při gruntě 100 n[ebožtíka] Jíry Halíka, že jest jim vyplnil, totiž těmto nápad[níkům] Martinovi a Matějovi, bratrům svým 40 R
20 gr.
A na zbor doplatiti má podli poručenství Matějového 4 R.
A tak tu nápadníci na gruntě ut s[upr]a nic nemají.