Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Sirotci Šimona Blanaře

f 118a

Jest jedna Anna a mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnost na gruntě 106 Jakuba Ovčáka, tak jakž zápis knih nových purkrechtních v sobě šíře obsahuje 20 R.
Z těch 20 R má se Anně, co jsou jí z lásky Manda a Kače dcery Gregorovy odvedly 10 R.
A více vyplacené spravedlnosti od ne[božtíka] otce jejího týž jí náleží 5 R.
A Kači mateři její též 5 R.
Ta spravedlnost jak jim jíti má, zápis knih purkrechtních šíře v sobě obsahuje.