Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Sirotek ne[božtíka] Vaňka Drozdkova

f 9a

Jest jedna Kateřina.
Táž Kateřina své vůle užívá, k rejstrům se podle jiných nestaví, spravedlnost její na Jeho [Mil]ost Pána připadla.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Mikoláše Lazebníkového 55 R 18 gr. Ta spravedlnost jakž jí jíti má, knihami purkrechtními novými se spravíš.
A mimo to náleží jí vyšlejch peněz, kteréž při právě zůstávají 10 R 20 gr.

Letha [15]94 přijato z gruntu Mikoláše Lazebníka peněz purgkrech[tních] do truhlice 2 R.
Od vkladu do těchto rejstr dáno Václavovi Letovskému 2 gr
6 ½ den.
Jakož jest Kateřině napřed psané spravedlnosti náleželo
66 R 8 gr, taková spravedlnost, poněvadž ona své vůle užívá a k rejstrům se nestaví, na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]osti odvedeno 10 R 20 gr a ostatek, to jest
55 R 18 gr, se odvozují k vyzdvižení sirotkům nebošt[íka] Matěje Vodného.
Letha [15]95 přijato z gruntu Mikoláše Lazebníkového peněz purgkrecht[ních] 1 R 15 gr.
Ty sou vydány s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vodného.
Letha [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Lazebníka 1 R.
Odevedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vodného.
f 9b
Letha [15]97 přijato z gruntu Mikoláše Lazebníkového 2 R.
Odvedeno po zběhlé Kateřině, napřed psaném sirotku, sirotkům n[ebožtíka] Matěje Vodného.
Letha [15]98 přijato od Mikuláše Lazebníka za grunt 2 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt od Mikuláše Lazebníka 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše Lazebníka za grunt 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Mikuláše Lazebníka za g[runt] 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše Lazebníka za grunt 1 R.
Do statku Matěje Vodného podli odvodu po Kateřině s[irotku] zběhlém hotových odvedeno 29 R 22 gr 4 den.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Mikuláše Lazebníka 2 R.
Ty jsou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Mikuláše Lazebníka za grunt 2 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného podle odvodu.

Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od Mikuláše Lazebníka za grunt 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Vodného podle odvodu.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Mikuláše Lazebníka za grunt 2 R.
Ty jsou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Vodného.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše Lazebníka za grunt 2 R.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Vodného podle odvodu.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše Lazebníkova za grunt trojích peněz 5 R.
Ty sou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Vodného.
f 10a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Lazebníka přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Ty sou odvedené do statku n[ebožtíka] Matěje Vodného.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše Lazebníka za grunt za 2 leta 4 R.
Ty sou odvedené do statku n[ebožtíka] Matěje Vodného.