Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Sirotek n[ebožtíka] Matěje Širokého

f 121a

Jest jedna Kuna, ta jest se vdala.
Vyhledalo se spravedlnosti nebožt[íku] otci jejímu náležitej Matějovi Širokému podle zápisu kněh sirotčích v listu 146, a to takto:
Item na gruntě Mikuláše Škrobených, jakž v knihách starých prostředních purkrechtních v listu 23 položeno jest 190 R.
Týž na vinohradě jednom achteli v Dolní hoře tomuž Mikulášovi Škrobených prodatý[m] náleží 80 R.
A na třetím vinohradě v Dolní hoře, kterýž tenž Mikuláš Škrobený drží 14 R.
Summa toho 284 R.
I poněvadž jest mimo těch 40 R Janovi, synu ne[božtíka] Mlynáře, od Matěje Širokého jemu povinných, v tej summě jiný vinohrad kromě napřed psaných dvou vinohradů Matěj Široký odvede ještě sirotčích peněz podle počtu letha 1584 učiněného sirotčích a obecních peněz na počtu svém za svého purgkmistrovství ještě všeho 242 R 17 gr 1 ½ den zůstal.
Ta summa se má z napřed psaného gruntu a z těch dvou vinohraduov, kteréž Mikuláš Škrobených drží, obci a sirotkům vyplniti.
f 121b
A když se ta summa vyplní, ještě bude Kuně napřed psané
41 R 12 gr 5 ½ den náležeti.
Na těch 242 R 17 gr 1 ½ den toto přijato jest:
Item z vinohradu Mikuláše Škrobenýho podle zápisu kněh horenských v listu 77 přijato 35 R.
Týž z gruntu Mikuláše Škrobenýho přijato, tak jakž v rejstřích nových purkrechtních položeno 15 R.
A zadržel za letho [15]93 z vinohradu 5 R.
Učiní toho položení z vinohradu a z gruntu 55 R.
Ty vše peníze jsou vzaty, totiž 50 R, za zaplacení dluhuov sirotčích na napřed psanú summu, co jest Matěj Široký za svého ouřadu peněz sirotčích a obecních dlužen zůstal.
A ještě dopláceti Mikuláš Škrobený zůstává od letha [15]94 při Vánocích z gruntu 172 R 15 gr kromě zadrželých po 5 R.
A z vinohradu krom zadrželých týž po 5 R – 42 R 15 gr.
A Mikuláš Škrobených na těch 41 R 12 gr 5 ½ den Kuně napřed psané mimo ten dluh sirotčí zbývajících dílu jejího na druhém vinohradě skoupil 14 R.
f 122a
Rukojmě za ten vinohrad, za dílo i zaplacení Jan Čejků, Martin Škrobený, Vaněk Ondráčků, Jan Švihuth a Mikuláš Švihuth R.S.N.

Letha Páně [15]94 přijato od Mikuláše Škrobeného z gruntu
5 R.
Ty jsou odvedeny do jiných sirotčích peněz na termín nebožšt[íka] Matěje Širokého.

Téhož letha [15]94 položil Mikoláš Škrobených za vinohrad
2 R 15 gr.
Letha [15]95 přijato od Mikoláše Škrobenýho za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 R.
Ty sou dány na termíny Matěje Širokého do jinejch s[irotčích] peněz.
Letha [15]96 přijato od Mikoláše Škrobenýho, na místě jeho položil Valent Ochlasta 5 R.
Ty sou do termínů dány.
Téhož letha přijato od Mikuláše Škrobenýho za vinohrad 2 R.
Do termínů dány.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Mikoláše Škrobenýho 2 R.
Ty jsou do termínů dány.
Letha [15]98 přijato za grunt od Valenty Ochlasty 5 R.
Ty sou vydány na termíny do peněz siro[tčích].
Od Mikuláše Škrobeného přijato za vinohrad 2 R.
Ty sou dány na termíny.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Kože za grunt svůj 5 R.
Ty sou vydány na termíny do peněz sirot[čích].
Též přijato od Mikuláše Škrobeného za vinohrad 3 R.
Ty sou vydány na termíny do peněz s[irotčích].
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše Škrobeného za vinohrad 1 R 15 gr.
Ty sou vydány za termíny do peněz s[irotčích].
f 122b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Mikuláše Škrobeného za vinohrad 15 gr.
Ty sou dány na termíny do peněz sirotčích.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Mikuláše Škrobeného za vinohrad 1 R.
Ten jest dán na termíny do peněz sirotčích.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Mikuláše Škrobeného za vinohrad 2 R.
Ty sou dány na termíny do peněz sirotčích.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše Škrobeného za vinohrad 2 R.
Přijaty sou na termíny ut s[upr]a.
Jakož z statku tohoto [a] z vinohradu Mikuláše Škrobenýho v Dolní hoře na termíny do peněz sirotčích se platiti má, z toho odvedeno jest Jírovi Žilkovi k vyzdvižení z téhož vinohradu předních peněz 12 R 29 ½ gr. Za jakou příčinou, o tom se při statku n[ebožtíka] Petra Ďoupalového dokládá.
Na to jest týž Jíra Žilka do letha 1614, jakž rejstra horenská velicská ukazují, ze týž vinohrad, za kterýž Vácslav Šidláků a Jakub Ondřejů platí, vyzdvihl a přijal 8 R 15 gr.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Šidláků a Jakub Ondřejů položili za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Ty sou vydány Jírovi Žilkovi.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Šidláka a Jakuba Ondřeje za vinoh[rad] v Dolní hoře při[jato] za 2 leta 5 R.
Z toho přijal Jíra Žilka ostatních 2 R 14 gr 3 ½ den.
A na termíny zanecháno 2 R 15 gr 3 ½ den.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato od Václava Šidláka za vinohrad 1 R.
Ten jest obrácen na termíny.