Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Sirotci n[ebožtíka] Jakuba Drabíkové[ho]

f 125a

Jest jich trý: Mikuláš, Šimek, Kateřina a Manda mateř jejich štvrtá.
Šimek ten jest od Jeho Mi[l]osti Pána z zámku odešel, Manda mateř i z Kateřinou vejš psanou též z gruntu odešla, Mikuláš ten řemesla cihlářského užívá.
Spravedlnosti žádné na ten čas, a to s příčin těch jim se nevyhledává, že ten grunth ne[božtíka] Jakuba Drabíka otce jejich, kterýž jest měl zaplacený, zůstává pustý a rolí jsouce jí půl lánu, lidé jí užívají a z ní skopný Jeho Mi[l]osti Pánu dávají.
Však jestliže se potomně ten grunth s tou rolí prodá a zač koli, mezi těmi sirotky podíly se udělati a odběžné po tech osobách napřed psaných na Jeho Mi[l]ost Pána připsána býti má.

Ten grunth s tou rolí ještě až posavad prodán není.