Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 Sirotci n[ebožtíka] Matěje Škrobené[ho]

f 131a

Jest jich štvero: Jan, Běta, Marta, Anna a Dorota mateř jejich pátá.
Jan ten jest v Lideřovicích při mateři, Běta, Marta, Anna s vůlí Jeho Mi[l]osti Páně slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě ne[božtíka] otce jejich, který jest k domu bratrskému i ze štvrtí roli prodán, náleží jim 17 R 10 gr 6 den. Na to jest jim do letha [15]93 vyšlých 7 R 15 gr 6 den.
Týž jim více náleží na vinohradě Vaňka Vodných v Dolní hoře podle rejster horenských v listu 114 mimo sražení dluhuov, což se má za dluh ne[božtíka] otce jejich do Javorníka dáti, ještě náleží 19 R 27 ½ gr.
Na to jest do letha [15]93 položeno, kromě což se za dluh dáti má 1 R 27 ½ gr.
Summa toho 37 R 8 gr 2 ½ den.
Dělíc tu summu na pět dílů, příde na jeden každej díl po
7 R 13 gr 4 ½ den.
A tak jest do letha 1593 s toho gruntu a z vinohradu vyšlých 9 R 13 gr 2 ½ den.

Z toho vydáno:
Item Dorotě mateři 3 R 9 gr 2 ½ den.
Bětě dáno 1 R 26 gr ½ den.
Martě 1 R 26 gr ½ den.
Anně 1 R 16 gr 3 ½ den.
f 131b
Janovi 1 R 16 gr 3 ½ den.
A ještě se více našlo, že ti sirotci společně s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Meznýho mlynáře zaplatiti dluhu otce svého mají 3 R.

Letha [15]94 přijato ze čtvrti bratrské peněz
purgkrechtních 4 R sirotkům napřed psaným.
Téhož letha [15]94 přijato od Vaňka Vodnýho z vinohradu 1 R 15 gr.
Letha [15]95 přijato ze čtvrti bratrské 4 R.
Z toho dáno za dluhy n[ebožtíka] otce jejich podle regimenu 3 R.
A Bětě dáno na díl její též 1 R.
Letha [15]96 přijato ze čtvrti roli bratrské ostatní peníze 1 R 25 gr.
Téhož letha přijato od Matěje Vodnýho za vinohrad 2 R.
Dáno Dorotě na díl její 3 R.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Václava Nezdenskýho 3 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 2 R.
Bětě též dáno na díl její 1 R.

Letha [15]98 přijato od Jana Duchkova za vinohrad, které položil na místě Vaňka Vodných 3 R.
Z toho dáno ostatek dílu Dorotě náležitého 16 gr 2 den.
A tak svůj díl zouplna vyzdvihla.
Letha [l5]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka přijato od Jana Duchkova za vinohrad 3 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku Jana Duchkového za vinohrad 2 R.
Martě dodáno ostatek spravedlnosti její, což jí náleželo
4 R 29 gr 2 den.
A tak tu nic nemá.
f 132a
A po Bětě, kteráž se zmrhala, k ruce J.M. Páně vyzdviženo ostatek dílu jejího 3 R 29 gr 2 den.
A tak ona tu nic nemá.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového vydáno Janovi na díl jeho 2 R.
Od Martina Hrubého za vinohrad na místě Jana Duchkového přijato 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z důchodův panských dluhu 1 R 26 gr.
Ty přijal Václav muž Annin na díl její.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Martina Hrubého za vinohrad 1 R 15 gr.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Z dílu Bětiného, která se zmrhala, poraženo vyšlé spravedlnosti, která zuostávala na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem ostatek dílu jejího 1 R 18 gr 2 den.
A tak ona tu nic nemá.
Letha 1607 a 1609, týž 1611 našlo se z rejster horenských velických, že jest položeno za vinohrad v Dolní hoře trojích peněz 4 R 12 ½ gr.
Ty přijal Jan na díl svůj.
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky přijato vyšlé spravedlnosti, která zůstávala na dluhu za Jeho [Mil]osti Pánem 1 R 1 gr 1 den.
Ty přijal Jan na díl svůj
A tak svou spravedlnost zouplna vyzdvihl.