Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Sirotci ne[božtíka] Jana Čecha

f 133a

Jest jich šest: Eliáš, Anna, Apolena, Johanna, Kača a Marta.
Johanna, Kača, Marta ty jsou vdané.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 119 Jana Santala podle nových kněh purgkrechtních 85 R.
Náleží z nich jednomu každému mimo první vybrání ještě toto:
Eliášovi 21 R 1 gr. Umřel.
Anně 21 R 1 gr. Umřela.
Apoloně 21 R 1 gr. Umřela.
Johanně 17 R 1 gr.
Kači 2 R 13 gr.
Martě 2 R 13 gr.
Na to jest jim letha [15]93 zadrženo 2 R a od letha [15]94 při Vánocích se jim po 4 R pokládati má.

Letha Páně [15]94 přijato od Jana Santala za grunth purgkrechtních peněz 4 R.
Z toho dáno Eliášovi, Anně, Apoleně a Johance jednomu každému po 1 R.
Letha [15]95 přijato od Jana Santala za grunth 4 R.
Ty sou vydány Eliášovi, Anně, Apoloně a Johanně po 1 R.
Letha [15]96 přijato od Jana Santala za grunth 4 R.
Z toho dáno Eliášovi 1 R 10 gr, Apoloně 1 R 10 gr, bratru Ondřejovi podle odkazu po Anně 10 R, Johanně též dáno 1 R.
f 133b
Anna napřed psaná umřela a po sobě spravedlnosti zanechala 19 R. Tu spravedlnost jest ta nebož[ka] Anna odkázala Apoloně, bratru Ondřejovi Kosteleckém[u] a Eliášovi, bratru té n[ebožky] Anny, dělíc na tři díly, dostane se na jeden díl po 6 R 10 gr.
Letha [15]97 přijato z gruntu Santala 4 R.
Eliášovi dáno 1 R, Anně dán 1 R, Apoloně též dáno 1 R, Johance též dáno 1 R.
Jakož jest Johanně náleželo spravedlnosti 13 R 1 gr, takové peníze prodal manžel její Santalovi Zámečníkovi. A tak ona tu více žádné spravedlnosti nemá.
Letha [15]98 přijato od Jana Santala za grunt 3 R.
Z toho dáno Eliášovi 1 R, Anně též 1 R a Apoloně tolikýž
1 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Santala za grunt 3 R.
Z toho dáno Eliášovi 1 R, Anně 1 R a Apoloně též 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového přijato od Jana Santala za grunt 3 R.
Z toho dáno Apoloně do Bzence 1 R, Eliášovi též 1 R a Anně taky 1 R.

Eliáš a Anna zemřeli a spravedlnosti své mimo prvnější vydání po sobě zanechali 40 R 2 gr. Ta spravedlnost po nich zůstalá připadla na Apolonu, Johanku, Kateřinu a Marthu, sestry jejich vlastní, přijde každýmu na díl jeho po 10 R
½ gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Santala za grunt 2 R.
Apolena umřela a spravedlnosti po sobě mimo prvnější vyzdvižení 23 R 21 ½ gr [zanechala]. Ta připadla na Johanku, Kateřinu a Martu, sestry její vlastní, přijde na každou po 7 R 27 gr 1 den.
f 134a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala dáno Johanně
20 gr, Kateřině 20 gr a Martě tolikýž 20 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Lazara Žida za grunt 2 R.
Z toho dáno Kateřině 20 gr, Johanně 20 gr a Martě tolikýž 20 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka jakož Kateřině, Johanně a Martě spravedlnosti jim náležitej mimo prvnější vyzdvižení jejich summy 42 R 29 gr, takovou spravedlnost prodali Lazarovi Židu na gruntě jeho za hotových 10 R 15 gr.
A tak oni spravedlnost svou zouplna docela vyzdvihli. Stalo se u přítomnosti obou stran.