Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Sirotci ne[božtíka] Pavla Kopřivových

f 135a

Jest jich štvero: Martin, Jan, Kače, Anna a Zuzanna mateř jejich pátá. (poznámka po straně: Anna sirotek umřel před rozdílem)
Ti sirotci jsouce malí spolu s mateří svou na podsedku zaplaceném zůstávají.
Co těm sirot[kům] více než na tomto podsedku náležeti bude, to se má vyhledati.
Vyhledalo se jim na podsedku, kterýž jest prodán Václavovi Mlynáři za summu 50 R, platiti má od letha 1597 po 2 R.

Příjem a vydání:
Letha [15]97 přijato od Václava Mlynáře závdanku 2 R.
Ty sou vydané za dluh n[ebožtíka] otce těch s[irotků] do Skalice.
Letha [15]98 přijato od Václava Mlynáře za podsedek 2 R.
Z toho dáno dluhu Janovi Jurkový[mu] 1 R.
A tak mimo zaplacení dluhů zuostává čistého statku k rozdělení:
Zuzanna mateř ta sobě dílu svého čtvrtého na gruntě porazila 11 R 22 ½ gr. Zuostává ještě mimo to dopláceti od leta [15]99, totižto summy 35 R 7 ½ gr.
Ta summa těmto náleží:
Martinovi 11 R 22 ½ gr.
Janovi 11 R 22 ½ gr.
Kateřině též 11 R 22 ½ gr.

Na to vydáno:
Letha [15]98 Kateřině v nemoci na díl její 1 R.
f 135b
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Ondry Tesaře za grunt 1 R.