Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 Sirotci n[ebožtíka] Jana Thobiášové[ho]

f 137a

Jest jich šest: Václav, Jíra, Mikuláš, Tomáš, Dorota a šistý při prsích u Kuny mateře, kteráž sidmá jest zůstává.
(poznámka po straně: Jíra j[es]t vymrskaný, spravedlnost jeho na Jeho [Mil]ost Pána připadla.)
Václav ten jest řemesla kovářského, jiní tu na gruntech Jeho Mi[l]osti Páně zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 122 Mikuláše Pecna, mimo ty 2 R, které ne[božtík] otec jejich vyzdvihl,
41 R. Ta spravedlnost od letha [15]94 se jim platiti má pořadně při Vánocích po 2 R.
Více těm sirot[kům] na vinohradě v Dolní hoře, který drží Matěj Šiša, náleží jim 19 R. Ty jak jim jíti mají, v rejstřích horenských v listu 91 šířeji se spraviti moci budeš, neb nejprve ještě od letha [15]91 má se sirot[kům] Třískalovým
34 R vyplniti.
Více co jim náčení kovářského náleží, to se má podle inventáře v tato rejstra vložiti.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře podle zápisu kněh horenských v listu 78, kterýž Martin Ležakujů drží 1 R 21 gr.
Summa všeho, což těm sirot[kům] náleží, učiní 61 R 21 gr.
Dělíc tu summu na 7 dílů, dostane se na jeden každej díl po 18 R 24 gr 3 den.
f 137b
Letha [15]94 přijato od Mikuláše Pecna za grunth 2 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Ty jsou vydány Kuně mateři na díl její.
Z vinohradu se toho roku nic nepřijalo, neb jim ty peníze ještě nejdou.
Letha [15]95 položil Mikoláš Pecen za grunth s[irotkům] napřed psaným 2 R.
Z toho dáno Kuně mateři na díl její 1 R.
A Václavovi též dáno na díl jeho 1 R.
Co se pak náčení kovářskýho dotejče, to j[es]t všecko rozzastaveno bylo, až toho dosti na mále bylo, to j[es]t Václav s[irotek] sobě vyplatil a své peníze za ně dal 4 R 2 gr a sotva za to stálo.
Letha [15]96 přijato od Mikoláše Škrobenýho za grunth 2 R.
Sou dány mateři těch sirotků.
Letha [15]97 přijato od Mikoláše Škrobenýho za grunth 2 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 1 R.
A mateři těch s[irotků] též dáno 1 R.
Letha [15]98 přijato od Mikuláše Škrobeného z gruntu 2 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 15 gr.
Jakož Jírovi náleželo dílu jeho v tomto statku 8 R 24 gr
3 den, ta spravedlnost pro jeho nepoctivé se chování J.M. Pánu připadla. Z níž jest na hotově k ruce panské vyzdviženo 1 R
15 gr, ostatek jíti má od letha [15]99 po 8 gr 4 den.

Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Lukáše Zámečníka Těšínskýho za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány Kuně mateři na díl její.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Lukáše Těšínskýho za g[runt] 1 R 15 gr.
f 138a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato za grunt od Lukáše Těšínského 15 gr.
Václavovi dáno na díl jeho 1 R.
Dorotě též dáno 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato za grunthu Lukáše Těšínského 15 gr.
Dorotě dáno na díl její 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Mikuláše Vávry Kotačkového za g[runt] položených na místě Těšínského 2 R.
Dorotě dáno na díl její 1 R.
Václavovi dáno na díl jeho 1 R.
Zuost[ává] je[mu] ještě 4 R 9 gr 3 den.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od Mikuláše Kotačkového za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky jakož náleželo Mikulášovi dílu jeho 8 R 24 gr 3 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo vyšlé spravedlnosti
1 R, ostatek po letech k ruce panské jíti má.