Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 Sirotci ne[božtíka] Martina Bednáře

f 145a

Jest jich trý: Klimeš, Mikuláš, Kateřina a Maruše mateř jejich štvrtá.
Ti sirotci s mateří mají podsedek podle zápisu kněh nových purkrechtních zaplacený, na němž spolu hospodaří a se živí.
O jiné spravedlnosti, aby kde co více měli, se neví.
Ti sirotci mají na gruntě Klimka Bednáře spravedlnosti všeho 12 R.
Na to sobě Klimek díl svůj srazil 3 R a letha [15]96 položil Klimek za grunth 1 R.
Ty přijala matka jejich na díl.

Letha 1597 a 1598 přijato z gruntu Klimka Bednáře 2 R.
Ty přijala Markyta těch s[irotků] na díl svůj.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Řehoře Klimka Bednáře 1 R.
A za rok 1599 též položil 1 R.
Z toho vzal Mikuláš na díl svůj 1 R.
A po s[irotcích] zběhlých k ruce panské vyzdvižen 1 R.
Zůstává se ještě J.M. Pánu po těch s[irotcích] zběhlých vyplniti od letha 1601 4 R.
Jsou zase z milosti a lásky těm s[irotkům] ut s[upr]a od vrchnosti puštěny.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Tomáše Kujového za g[runt] 1 R.
Ty sou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Letha 1602 a 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Tomáše Kujového za g[runt 1 R 15 gr.
Ty přijala Kateřina na díl svůj.