Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 Sirotci n[ebožtíka] Martina Baňaře

f 147a

Jest jich trý: Jan, Jakub a Michal.
Ti všeci tři s vůlí Jeho Mi[l]osti Páně slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 132 Jíry Častkovského 10 R. Ty se jim pokládati mají od letha [15]92 po 1 R.
A při právě hotových jim náleží 2 R.
A mimo to aby kde jakou spravedlnost více měli, o tom se neví.

Letha [15]94 přijato od Jíry Častkovského za podsedek 1 R.
Zůstává v truhlici.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jíry Častkovského 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Častkovského 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jíry Bánovskýho 2 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jíry Bánovského 1 R.
Jakož náleželo Mikulášovi, Janovi a Jakubovi spravedlnosti jim náležité summy 12 R, taková spravedlnost jest jakožto po zběhlých k ruce J.M. obrácena. Z níž jest na hotově vyzdviženo 8 R, ostatek jíti má od letha [15]99 po 1 R. A tak oni tu nic nemají.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Tobiáše Martinova za grunt 1 R.
Ten jest k ruce J.M. Páně vyzdvižen po s[irotku] zběhlým.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Tobiáše Martinového za g[runt] 1 R.
Ten jest vyzdvižen k ruce panské po sirotcích zběhlých.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Tobiáše Martinového 1 R.
Ten jest vzat k ruce panskej po s[irotcích] zběhlých.
f 147b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidlákova přijato od Tobiáše Martinových 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Tobiáše Martinového za g[runt] ost[atní] 15 gr.
A tak grunt doplacen.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
A tak spravedlnost svou ti sirotci zouplna vyzdvihli.