Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Sirotci n[ebožtíka] Jana Švihuta

f 148a

Jest jedna Kateřina a druhému se mena neví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Macka Porubského
3 R. Ty jakž jim jíti mají, kněhami novými purkrechtními při gruntu 75 téhož Macka Porubského se spraviti moci budeš.
O jiné spravedlnosti aby kde co více jmíti měli, se neví.

Letha [15]97 přijato z gruntu Macka Porubskýho 2 ½ R.
Ty sou na Jeho Mi[l]ost Pána po dotčených sirot[cích] odvedeny.
Letha [15]98 přijato z gruntu Macka Porubského ost[atní]
15 gr.
Ty sou na Jeho [Mil]ost Pána odvedeny.
A tak ti sirotci nic nemají.