Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Nápadníci po n[ebožtíku] Vaňkovi Ocáskovi

f 155a

Jest jich tři: Markéta, Manda a Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě druhým Závodským Pavla Pavelkový[ho] jednomu každému z nich ještě mimo prvnější vyzdvižení jejich toto:
Item Mandě náleží 30 R 10 gr 3 den. Ty jest sobě Pavel manžel její na gruntě svém srazil.
Item Zuzanně též náleží 28 R 10 gr 3 den.
Item Markétě 25 R 10 gr 3 den.
Summa všeho, což se Markétě a Zuzanně dodati má, učiní 53 R 20 gr 6 den.
Ta summa se jim z gruntu Pavla Pavelky vyplniti má od letha [15]95 při Vánocích po 4 R.
Na to jest jim od téhož Pavla zadržáno letha 1592 a [15]93
4 R 17 gr 3 den.

Letha [15]94 položil Pavel Pavelků za grunth peněz purgkrecht[ních] 17 gr 3 den.
Ty sou vydány Margetě na díl její.
Letha [15]97 přijato z gruntu Pavla Pavelky 2 R.
Ty sou dány nápadníkům po n[ebožce] Margitě.
Letha [15]95 a [15]96 přijato z gruntu Pavla Pavelky 4 R.
Ty sou vydány nápadníkům po n[ebožce] Margitě.