Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 Sirotci n[ebožtíka] Jana Čejky

f 157a

Jest jich dvý: Václav, Zuzanna a Dorota mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Tomana Smolinského otčíma jejich 75 R 8 gr 5 den.
A mimo to hotových při právě zůstává 13 R 6 gr 6 den.
Summa toho všeho 88 R 12 gr 4 den.
Náleží z toho Václavovi mimo první vydání 43 R 6 gr 2 den.
A Zuzanně též náleží mimo první vyzdvižení 45 R 6 gr 2 den.
Toman Smolinský ten na místě Doroty manželky svej díl její, což na ni přišlo, na gruntě sobě srazil. A tak tu táž Dorota více nic míti nebude, toliko sám Václav a Zuzanna, kterýmž se díly jejich, jakž vejš dotčeno, vyplniti mají.
Z těch napřed psaných dílův, což Václavovi a Zuzanně náleží k doplnění dílů jejich, se sníti má 5 R 10 gr, kterýž se sirot[kům] nebožt[íka] Matěje Čejky Mikolášovi a Pavlovi vyplniti mají, neb nebožt[ík] Jan Čejka takové peníze jejich k sobě přijal.
A tak každému se z jejich dílů sraziti má po 2 R 20 gr.

Letha [15]94 přijato od Tomana Smolinského za grunth peněz purgkrechtních do truhlice sirotčí 5 R.
Těch 5 R dáno z Václavového dílu Danielovi Třískalovu od chování téhož sirot[ka], že ho smrti dochoval, a Židovi dluhu 3 R, což mu na potřeby za živobytí jeho vyvěřoval, zaplatil i na pohřeb nakládal.
f 157b
Letha [15]95 přijato od Tomana Smolinskýho za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 R.
Letha [15]96 přijato od Tomana Smolinskýho 5 R.
Letha [15]97 přijato od Tomana Smolinskýho 5 R.
Letha [15]98 přijato od Tomana Smolinského za grunt 5 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíkova přijato od Tomana Smolinského za g[runt] 5 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Tomana Smolinského za g[runt] 3 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Ondry Matoušového za g[runt] 2 ½ R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Ondry Matoušového za g[runt] 4 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od Matoušových Ondry za g[runt] 5 R.
NB. Václav zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal mimo prvnější vyzdvižení a dluhu z jeho dílu přišlého sražení 37 R 26 gr. Ta spravedlnost připadla na Zuzannu sestru jeho. Ac[tum] ut s[upr]a.
Zuzanně dáno na díl její hotových peněz 39 R 15 gr.
NB. Ta Zuzanna zemřela a a spravedlnost její připadla na Dorothu mateř její, poněvadž se krevních přátel po meči nenachází, náleží tej vší spravedlnosti 38 R 17 gr 4 den.

Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Pavla Pivky za g[runt] 2 R 15 gr.
Ty přijala Dorota mateř nápadu.
Z důchodův panských na dluh J.M. Páně přijato 12 R.
Ty přijala Dorota mateř a dáno obilí.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Pavla Pivky za grunt 5 R.
Přijala je Dorota mateř nápadu.
f 158a
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla Pivky za gunt 5 R.
Přijala je Dorota mateř nápadu.