Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 Sirotci n[ebožtíka] Jana Holenky

f 159a
66 Sirotci n[ebožtíka] Jana Holenky

Jest jich trý: Jíra, Václav a Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 30 11 R 15 gr.
Na to jest jim ku právu položeno 4 R.
Dáno Jakubovi Němcovýmu dílu Kateřiny manželky jeho 3 R.
Týž dáno z dílu Václavova Kateřině vejš psané 1 R.
A tak při právě nic hotových nezůstává.
Ta spravedlnost se jim takto vyplniti má:
Letha [15]95 při Vánocích 4 R.
Letha [15]96 též při tom časi 3 R 15 gr.
O jiné spravedlnosti těch sirot[ků] aby kde jmíti měli, se neví.

Letha [15]94 položil Vaněk Kopřivů za rok [15]95 sirotkům výš psaným 4 R.
A tak nebude povinen toliko 3 R 15 gr vyplniti.
Letha [15]96 přijato od Vaňka Kopřivy 3 ½ R.
Dáno Václavovi dílu jeho ještě 3 R 20 gr.
Jírovi též dáno dílu jeho 3 R 25 gr.
A tak ti sirotci tu již spravedlnosti žádné nemají.