Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 Sirotek n[ebožtíka] Jana Ocáskového

f 161a

Jest jeden Mikuláš, ten jest řemesla tkadlcovského.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Jana Sysla 23 R. Na to jest vyšlých, kderéž při právě zůstávají 5 R 15 gr a ostatek jemu z téhož gruntu od letha [15]94 pokládati mají po 1 R 10 gr.
Více na gruntě Jana Kvizína, otčíma téhož Mikuláše, náleží 1 R 26 gr 1 ½ den. Ty má položiti letha [15]94 při Vánocích.
Item více na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Pavel Brychců drží, podle zápisu kněh horenských v listu 272 17 R. Ty se jemu pokládati mají od letha [15]93 při Vánocích po 3 R.
Více na druhém vinohradě témuž Mikulášovi náleží, kterýž Jíra a Jan Baďurových v Ležhože drží 5 R 15 gr. Ty jak jemu jíti mají, knihami horenskými podle zápisu téhož vinohradu v listu 182 se dále spravíš.
Víceji vyhledalo se spravedlnosti Mikulášovi sirot[ku] spolu s Kateřinou mateří jeho na gruntě 56 Jíry Karasového
10 R.
Na tu summu Kateřina na doplacení gruntu svého sráží 1 R
26 gr 1 ½ den a ostatek, což by té Kateřině ještě v těch 10 R náležeti mělo, to jest odvedla k vyzdvižení Mikulášovi nahoře psanému.
Summa statku Mikulášového 55 R 15 gr.
f 161b
Letha [15]94 přijato od Pavla Brychcového za vinohrad peněz ročních 1 R.
Letha [15]94 přijato z gruntu Jana Syslovýho 1 R.
Ty dva R s povolením pana ouředníka Jana Šponara z Blinzdorfu sou půjčeny Pavelkovi na Závodí, kteréž zase, když se jemu koli oznámí, navrátiti má. Za to slíbili a v rukojemství se postavili Jíra Kvizín a Bratr Petr.
Těm napřed psaným sirot[kům] odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 5 R 15 gr, kteréž náležely Janovi, synu nebožšt[íka] Martina Bártového. Ty jak se jim vyplniti mají, při tychž sirotcích o tom poznamenáno najdeš.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Ocáska 1 R.
Ten j[es]t vydán na si[rotky] na šaty.
Letha [15]96 přijato z statku Filipa Ďatlovýho 1 ½ R.
Téhož letha [15]96 položil Jan Brychců za vinohrad v Ležhoře 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu aneb statku n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 4 R.
Letha [15]98 za statku Filipa Ďatlového podli odvodu Kateřininého přijato 1 R.
Též z toho statku za vinohrad přijato 15 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z statku n[ebožtíka] Filipa Ďatlového podli odvodu ut s[upr]a 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 1 R 10 gr.

Od Pavla Brychcova z Javorníka za Ležhoru 1 R.
Od Pavelky půjčených, jakž nahoře dotčeno jest, přijaty
2 R.
f 162a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato z statku n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 1 R 11 gr 1 den 1 víd.
Mikulášovi dáno hotových i s těmi dvěma zlatými, které přistal na Pavelkovi 14 R 21 gr 1 den 1 víd.
Od Pavla Brychcového za Javorníka za vinohrad 15 gr.
Ten jest vydán Mikulášovi na díl jeho.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Pavla Brychcového z Javorníka za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán Mikulášovi na díl jeho.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od Pavla Brychcova z Javorníka za vinoh[rad] 2 R.
Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana [a] Jíry, synů Baďourových za vinoh[rad] 1 R.
Ten přijal Mikuláš na díl svůj.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Válkového a Jíry bratra jeho za vinohrad v Ležhoře 1 R.
Podli vyhledání z rejster horenských velických našlo se, že do letha 1614 z toho vinohradu Mikulášovi sirotku Pavel Brychců a Jan Válků s Jírou bratrem svým všecko, což jemu odtud náleželo, zouplna zaplatili.